Kazy Ferenc

1695. ápr. 7. Léva. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1712. okt. 9. Bécs. Psz. 1725. Bécs. F. 1730. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1759. jún. 11. Pozsony.

1712-ben Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után egy évig Kőszegen grammatikát tanított. 1716–8 között Grazban bölcseletet tanult. A magisztérium alatt Győrben, Nagyszombatban, Kassán, majd újra Nagyszombatban tanított egy-egy évig. 1723–6-ban Bécsben végezte a teológiát. 1725-ben ott szentelték pappá. Besztercebányán volt harmadik probációban. 1728–36 között Nagyszombatban bölcseletet tanított és házi lelkiatya volt. 1737-ben a bécsi magyar papnevelőintézetnek, a Pázmáneumnak volt a rektora. 1738–42 között Trencsénben működött mint a ház rektora és a rendi újoncok nevelője. 1743-ban Nagyszombatban a királyi papi szeminárium főnöke lett. 1744–7 pozsonyi rektor, a következő két évben újra Nagyszombatban a szeminárium vezetője lett. 1750–2-ben – már betegen – soproni rektor volt. 1753-tól Pozsonyban betegeskedett.
Történészként vált ismertté és a felvilágosodás köreinek célpontjává. Megírta Mo. történetét három kötetben és a nagyszombati jezsuita egyetem történetét a százéves jubileumra. Ez utóbbi alapos történeti munka, mely a megszokott jubileumi kiadványokat messze felülmúlta. Emellett kiváló papnevelő volt. Már kezdő tanárként hivatalosan papnövendékek lelkiatyja lett Nagyszombatban, ahol kétszer is vezette a szemináriumot. Bécsben mint a magyar papnevelde igazgatója működött, négy évig pedig Trencsénben a rendi újoncok főnöke volt.

M: Fasti Hungariae. Kassa, 1721; Hunnias. Nagyszombat, 1731; Saeculi genius. Nagyszombat, 1732; Posthuma memoria […] Stephani Kohári. Nagyszombat, 1732; Historia Regni Hungariae. 3 k. Nagyszombat, 1737–49; Historia Universitatis Tyrnaviensis. Nagyszombat, 1737; Postuma memoria insignium ex Ungarica Societati Jesu virorum. Nagyszombat, 1749. Ir: DHCJ III. 2181; LKKOS 647–8; MAMŰL V. 259; MKL VI. 413; Nom. II. 696; Petrik 1712–1860/II. V; So IV. 952–5; St 172–3; Szi V. 1303–4; ÚMÉL III. 816; Szentpétery I.: A bölcsészettudományi kar története. Bp. 1897; Kulcsár I.: P. Kazy Ferenc egyetemtörténetének kiadatlan utolsó könyve. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 7–8. (1995–1996) 299–325; Borián E.: A történetíró jezsuita testvérek: Kazy Ferenc és Kazy János újraértékelése. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 9. (1999) 45–64; Uő: A történetíró Kazy testvérek háttérbe szorításának okai. MJK 300–11.született: 1695-04-7, Lévabelépés: 1712-10-9, Bécsfogadalom: 1730-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1725-0-0, Bécsmeghalt: 1759-06-11, Pozsonybeszélt nyelvek: szlovák