Kelcz Imre

1708. okt. 9. Szentmihály. Nyelv: magyar. SJ 1727. okt. 9. Bécs. Psz. 1738. Bécs. F. 1742. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1792. nov. 13. Győr.

Nagyszombatban elvégezte a bölcseleti tanulmányokat, majd 1727-ben Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaévek leteltével Budán, Pozsonyban és Nagyszombatban tanított. 1734-től Bécsben matematikát és teológiát tanult. 1738-ban szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán volt a harmadik próbaévben. 1740-ben Kőszegen lett hitszónok. 1741-ben Kolozsváron, 1742–4-ben Kassán bölcseletet, 1745–6-ban Nagyszombatban kánonjogot tanított. A következő öt évben vándormisszionárius volt az országban. 1753–60-ig a győri püspök teológusaként szerepelt. 1762–7-ben ugyanott a szemináriumot vezette. 1768–70-ig Egerben, 1771–3-ig Pozsonyban volt rektor. A feloszlatás után győri kanonok lett. 1741-ben Kőszegen árvaházat alapított, mely különböző változtatásokkal 1948-ig fennállt.

M: Simulatio per satyras deducta. Nagyszombat, 1733; Oratio funebris in Esequiis […] Stephani Kornis. Kolozsvár, 1742; Praegustus philosophiae naturalis. Kassa, 1742; Epistolae Matthiae Corvini regis Hungariae. Kassa, 1743; Theses ex universa logica. Kassa, 1743; Invicta Joannis Corvini fortitudo. Kassa, 1743; Exercitationes ab ill. Cassoviensi rhetorica, theatralibus prius ludis propositae. Kassa, 1744; Emericus Eszterházy […] laudatione funebri celebratus. Nagyszombat, 1746; Divus Ivo oratione panegyrica celebratus. Nagyszombat, 1746; Magyar Káté. Győr, é. n. Ir: LKKOS 650; MKL VI. 446; Nom. II. 699–700; Petrik 1712–1860/II. V. VII; Po Magyar 1061; So IV. 977–8; St 176–7; Szi V. 1352–3; Barcza L.: A kőszegi Kelcz-Adelffyánum konvertita árvaház története. Dunántúli Szemle. 10. (1943) 31–41, 114–21, 273–9; Schermann E.: Kelcz Imre, a bölcselet doktora, jezsuita, a kőszegi árvaház alapítója. A kőszegi gimnazium Értesítője. Kőszeg, 1935, 8–26; Vecsey L.: A kőszegi róm. kat. Kelcz-Adelffy-árvaház története 1741–1941. Szombathely, 1943.született: 1708-10-9, Szentmihálybelépés: 1727-10-9, Bécsfogadalom: 1742-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1738-0-0, Bécsmeghalt: 1792-11-13, Győrbeszélt nyelvek: magyar