Kereskényi Ádám

1713. jan. 24. Komárom. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1728. okt. 14. Trencsén. Psz. 1742. Bécs. F. 1746. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1777. febr. 1. Kolozsvár.

A középiskolát Nagyszombatban végezte, onnan lépett be 1728-ban a trencséni újoncházba. A kétéves próbaidő után Esztergomban grammatikát tanított. 1732–4 között Nagyszombatban tanulta a bölcseletet. Azután Kassán, Pozsonyban, Nagyszombatban és Budán, a magyar jezsuiták akkor legfontosabb iskoláiban tanított. 1739–42-ig Bécsben végezte a teológiát. 1742-ben szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán volt a harmadik probációban. 1744-ben hitszónok lett Esztergomban, majd négy évig bölcseletet tanított Nagyszombatban. Két évig újra lelkipásztor volt Győrben, utána egy évig kazuisztikát tanított Egerben. 1752–6-ig a bécsi professzusházban volt magyar hitszónok. 1757–9-ben rektor Kőszegen, a következő évben házgondnok és templomigazgató Budán, majd házfőnök és plébános volt Esztergomban. 1765-ben visszatért Budára, előbbi munkaterületére. 1767–8-ban Kassán volt nyomdaigazgató, 1769–72-ben Gyulafehérváron házfőnök, s utána nyomdaigazgató Kolozsváron, a feloszlatás után is, haláláig. Magyar nyelvű iskoladrámáival lett ismertté, melyek nyomtatásban is megjelentek. Az első, Ágostonnak megtérése, gyakori témája volt a jezsuita iskolai színjátszásnak. Kereskényi a német jezsuita Neumayr Ferenc művét vette mintául. Azt megrövidítette, ami a darabnak javára vált. Kőszegen adták elő először 1757-ben. Nyomtatásban a következő évben jelent meg Nagyszombatban. Valószínűleg Rozsnyón is előadták, ahol egy korabeli híradásban főleg szép nyelvezetét dicsérik. Másik drámája, a Cyrus, 1758-ban Nagyszombatban került színre, és Kassán jelent meg 1767-ben. Alapjául a jezsuita Friz András műve (Cyrus szomorú játék) szolgált. Harmadik drámája, a Mauritius császár, egy ma már ismeretlen latin dráma alapján készült. A Cyrusszal együtt jelent meg nyomtatásban. Egyetlen előadása valószínűleg Kézdivásárhelyen volt a minoriták iskolájában 1776-ban.

M: Vindiciae prisci saeculi. Nagyszombat, 1748; Ágostonnak megtérése. Nagyszombat, 1758; Cyrus szomorú játék. Kassa, 1763; Alszeghy Zs.–Czibula K.–Varga I.: Jezsuita iskoladrámák (ismert szerzők). Bp., 1992, 501–769; Canisius Péter által egybe szedett Keresztény hitnek kérdései. Győr, 1758; Cogitationes christianae. Buda, 1763. Ir: LKKOS 656; MAMŰL V. 323–4; MKL VI. 550; Nom. II. 709; Pe 865; Petrik 1712–1860/II; So IV. 1008; St 179; Szi VI. 64–6; Kereskényi Ádám (1713–1775). KJKT 70; Czibula K.: Egy XVIII. századi jezsuita iskoladráma tanulságai. Írók és művek a XVII–XVIII. században. Bp., 1984, 101–30, és Színháztudományi Szemle 18. (1985) 5–36; Staud I. 210, II. 87. Takács II. 108–9, 126.született: 1713-01-24, Komárombelépés: 1728-10-14, Trencsénfogadalom: 1746-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1742-0-0, Bécsmeghalt: 1777-02-1, Kolozsvárbeszélt nyelvek: szlovák