Kéri B. Ferenc

1702. okt. 10. Kenézlő. Nyelv: magyar. SJ 1719. okt. 24. Trencsén. Psz. 1733. Nagyszombat. F. 1737. febr. 2. 4 fog. prof. Bécs. †1768. dec. 1. Nagyszombat.

Kassán már logikát tanult, amikor Trencsénben belépett a Társaságba. A kétéves próbaidő után Leobenben elvégezte a tanárképzőt. Utána Grazba került a bölcseletre. 1726–7-ben Nagyszombatban és a következő két évben Győrben grammatikát tanított. 1730–3-ban Nagyszombatban teológiát tanult. 1733-ban szentelték pappá. Utána egy évig görögtanár volt Szakolcán. A harmadik próbaévet Besztercebányán végezte. 1736-tól Nagyszombatban először matematikát tanított, utána előadta a teljes bölcseleti kurzust. Ezután jöttek egy-egy évig teológiai szakok: kontroverzteológia, kazuisztika és dogmatika. 1744-ben Grazban tanított teológiát. 1745–51-ig Bécsben folytatta tanári működését. Ezután következett elöljárói korszaka: 1752–55-ig és 1759–62-ig rektor volt Nagyszombatban, valamint közben Kassán. 1764–8 között Nagyszombatban a szeminárium elöljárójaként működött. Ő volt az első nagyszombati csillagász. Az 1729–30-as üstökösről részletes leírást készített. Maga gyártotta műszereit, köztük egy teleszkópot. A mechanika és az optika is érdekelte. A Newton és Descartes tanairól zajló korabeli vitában közvetítő szerepet vállalt. A magyar jezsuiták kedvelt történelmi kutatásában is részt vett, és az akkoriban publikált Epitome Historiae Byzantinae huszonhárom kötetéből kilenc kötetben közreadta mindazt, ami a magyarokról szólt. De nemcsak tudós tanár volt, hanem jó rendi elöljáró és papnevelő is. Ezért igazgatta kétszer Nagyszombatot és egyszer Kassát, ahol a rendi fiatalság teológiai és bölcseleti képzése zajlott, valamint a nagyszombati papnöveldét. Mindezt összesen tizenhat éven át.

M: Dissertatio astronomica de Cometa viso a. 1729 et 1730. Nagyszombat, 1736; Epitome Historiae Byzantinae. 9 k. Nagyszombat, 1738–42; Historiae Byzantinae epitome. Nagyszombat, 1743; Imperatores orientis. Nagyszombat, 1744; Continuatio seu imperatores Ottomanici. Nagyszombat, 1749; Dissertatio physica de corpore generatim deque eodem opposito vacua. Nagyszombat, 1752; Dissertatio physica de motu corporum. Nagyszombat, 1753; Dissertatio de luce eiusque proprietatibus. Kassa, 1756. Ir: DHCJ III. 2190; MAMŰL V. 342; MÉL I. 905; MKL VI. 670; Nom. II. 711; Pe 715; Petrik 1712–1860/II. V; Po III/2 10975–6; So IV. 1009–10; St 180; Szi VI. 102–4; Gálos R.: Kéri Ferenc páter távcsövei. Természettudományi Közlemények 64. (1932) 242–3; Rapaics R.: Kéri Ferenc távcsövei. Természettudományi Közlemények 64. (1932) 285–6; Kosáry 146–7, 179; Gazda I.: A magyarországi fizika klasszikus századai. 1590–1890. Piliscsaba, 2000; Uő: A csillagászat magyarországi történetéből. Piliscsaba, 2002.született: 1702-10-10, Kenézlőbelépés: 1719-10-24, Trencsénfogadalom: 1737-02-2, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1733-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1768-12-1, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar