Kerling János

1871. febr. 8. Pozsony. SJ 1888. szept. 3. Nagyszombat. Psz. 1901. júl. 26. Innsbruck. F. 1908. szept. 2. C. sp. †1962. okt. 2. Pannonhalma.

1888-tól Nagyszombatban két évig novícius volt. Utána St. Andräban két évig retorikát, majd Pozsonyban bölcseletet tanult. 1896–8 között Kalocsán internátusi nevelő volt. 1899–1901-ben Innsbruckban teológiát tanult. 1901-ben szentelték pappá. 1902–4-ben Bp.-en készült az államvizsgára. 1905–6-ban Kalocsán volt tanár. A harmadik próbaévet Linzben végezte. 1908-tól Kalocsán latin, magyar és német nyelvtanár, 1914–7 között Pécsett latin-, némettanár és iskolaigazgató volt. Utána öt évig Kalocsán tanított. 1923-ban Pécsett rektor és iskolaigazgató lett. Utána két évig Kalocsán működött, majd 1928-ban újra Pécsre került a szerzetesrendek feloszlatásáig (1950). Itt főleg latin és német nyelvet tanított 1944-ig, és néhány évig házi lelkiatya volt. 1962-ben Pannonhalmán a szerzetesek szociális otthonában halt meg.

M: A marosi vadvirág. Pécs, 1930; Piusi emlékeim. 1912–1948. Kézirat. Ir: Cat. Def. I. 29.312; F-V 16; MJTN 113–4; MKL VI. 672–3; Pálos 176; Tóth 23; Kerling János S. J. A pécsi Pius gimnázium Évkönyve. 1940–41. 73; Baják M.: P. Kerling János S. J. 1870–1962. Cor Unum 81. (1963. január) 1–2; Miklósházy 35.született: 1871-02-8, Pozsonybelépés: 1888-09-3, Nagyszombatfogadalom: 1908-09-2, C. sp.papszentelés: 1901-07-26, Innsbruckmeghalt: 1962-10-2, Pannonhalma