Kézdy (Kosztelnik) Antal

1914. jún. 1. Csomatelke. SJ 1930. aug. 18. Bp. Psz. 1942. máj. 13. Szeged. F. 1946. febr. 2. Szeged. †1993. nov. 19. Győr.

1930–8 között a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, utána befejezte középiskolai tanulmányait, majd retorikára járt, végül filozófiát hallgatott. 1939-ben Pécsett a Pius Gimnáziumban magyar és latin nyelvet tanított. 1940–8-ig Szegeden először a teológiát, majd a terciát végezte, utána latin–történelem szakos középiskolai diplomát szerzett. 1949-ben Bp.-en gimnáziumi tanár volt, 1950-ben Pécsett a szemináriumban hittantanár és templomi gyóntató. A szétszóratás után egy útépítő vállalatnál, majd tanácsi munkakörökben dolgozott; 1954-től Faddon volt sekrestyés, végül Kalocsán előbb pénzbeszedő, majd kisegítő lelkipásztor. A rend visszaállítása után 1990–3 között Kalocsán lelkipásztor, majd 1993-tól haláláig a pannonhalmi idősotthon lakója volt.

Ir: MJTN 114–5; P. Kézdy Antal S. J. A kalocsai főegyházmegye névtára 1990. 72; Fricsy Á.: †P. Kézdy Antal SJ (1914–1993). ProvH 28. (1993. december) 13; Uő: P. Kézdy Antal SJ (1914–1993). MJV IV. 337–8; Miklósházy 36.született: 1914-06-1, Csomatelkebelépés: 1930-08-18, Bpfogadalom: 1946-02-2, Szegedpapszentelés: 1942-05-13, Szegedmeghalt: 1993-11-19, Győr