Kiss (Kis) Imre

1631. dec. 2. Nagyszombat. Nyelv: magyar. SJ 1648. nov. 4. Bécs. Psz. 1661. Bécs. F. 1666. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1683. okt. 25. Zágráb.

Nagyszombatban született, Bécsben lépett be a Társaságba. 1651-ben Komáromban, 1652-ben Pozsonyban tanított grammatikát. 1653–5-ben Bécsben tanult bölcseletet. 1656–7-ben Kassán tanárkodott. A teológiát Nagyszombatban kezdte 1658-ban, és Bécsben fejezte be. Ott szentelték pappá 1661-ben. A következő évben Judenburgban végezte a harmadik probációt. 1663–4-ben bölcseletet tanított Kassán. 1665–81-ig Báthori Zsófia udvarában élt Sárospatakon, ahol II. Rákóczi Ferenc nevelője és gyóntatója volt. Dolgozott az ortodoxok egyesülésén a katolikus egyházzal. Aktívan részt vett a protestánsokkal, főleg a Pósaházi Jánossal folytatott hitvitákban. Közben ott házfőnökként is működött. 1682–3-ban Nagyszombatban a szeminárium igazgatója és a székesegyház magyar hitszónoka volt.

M: Discipulus defensor honoris Professoris sui. Kassa, 1663; De Calvinisticarum Consequentiarum ineptia. Kassa, 1665; Utrum ante Calvinum unquam, alicubi exstiterit moderna Calvinistarum secta. Kassa, 1666; Tök, mak, zöld tromfjára Pósaházinak veres tromf. [Kassa,] 1666; Pósaházinak egy ben-sült veres kolop titulusu feleleti megmutattatik semmire kellőnek lenni, avagy hogy pater Kissnek pöri el nem veszett. [Kassa,] 1667; Quod professor Calvinisticus in ostensione Calvinisticae vetustatis succumbat, Kassa 1667; Quod ultimo deficiat professor Calvinisticus in ostendenda vetustate suae sectae. Kassa, 1668; Az igaz hitre vezérlő könyvecske. Nagyszombat, 1668; Midőn Rákóczi Ferenc […] halotti temetésével […] Lőcse, 1677; Halotti beszéd Bathori Zsófia felett. Nagyszombat, 1680. Ir: LKKOS 665; MAMŰL V. 445; MÉL I. 920; MKL VI. 896–7; Nilles 849–53; Nom. II. 728; Po Magyar 754; RMK I. 1057, 1217, 1251, 1269; So IV. 1085; St 185; Szi VI. 297–9; Velics II. 99–101született: 1631-12-2, Nagyszombatbelépés: 1648-11-4, Bécsfogadalom: 1666-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1661-0-0, Bécsmeghalt: 1683-10-25, Zágrábbeszélt nyelvek: magyar