Kiss László

1925. júl. 1. Kunszentmárton. Nyelv: magyar. SJ 1944 aug. 14. Bp. Psz. 1957. jan. 25. Pomáz. F. 1981. ápr. 22. 4 fog. prof. †1982. okt. 25. Bp.

A szentesi gimnáziumban érettségizett 1944-ben. Még ebben az évben megkezdte jezsuita próbaéveit a bp.-i Manrézában. 1946. augusztus 17-től a rend szegedi bölcsészeti főiskoláján végezte tanulmányait 1949 márciusáig. Ekkor külföldre akart távozni, de március 7-én a határon elfogták, és 31-én internálták. A kistarcsai „teológiai főiskolán” folytatta teológiai tanulmányait. 1953. szeptember 17-én szabadult. Teológiában magánúton tovább képezte magát, és 1957. január 25-én Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök Pomázon három társával együtt titokban pappá szentelte. Kistarcsáról való szabadulása után dolgozott az Építőipari Vállalatnál, valamint a Honvéd Térképészeti Intézet alkalmazásában, és a kőteleki általános iskolában volt óraadó tanító. Az ötvenes évek végén beiratkozott hallgatója volt a bp.-i Hittudományi Akadémiának. 1961-ben Szörényi Andor professzornál megszerezte szentírástanból a doktori címet. Ez év február 6-án éjjel a rendőrség – csakúgy, mint több száz más pap és szerzetes lakásán – nála is házkutatást tartott. 1961. február 15-től 1974. szeptember 1-jéig a Fővárosi 3., illetve 4. sz. Építőipari Vállalatnál dolgozott, 1964-től mint vízvezeték-szerelő szakmunkás. Megválasztották szakszervezeti bizalminak, szocialista brigádvezetőnek, kétszer tüntették ki „kiváló dolgozó” címmel. 1973-ban szívinfarktuson esett át, ettől kezdve teológiai tanulmányok írásának szentelte életét. A Teológiában és a Vigiliában harmincnál több cikke jelent meg. Szívinfarktus következtében váratlanul hunyt el.

Ir: Cat. Def. II. 52; Hetényi Varga II. 164–9; MJTN 117; MKL VI. 903–4; Pálos 176–7; Tamás J.: P. Kiss László nekrológja. Anima Una 87. (1983. január) 7–9; P. Kiss László rövid önéletrajza. Anima Una 87. (1983. január) 9–11; P. Kiss László SJ (1925–1982) Szolgálat 58. (1983. Péter-Pál) 99–100; Kovács G.: Egy jezsuita élmunkás története. Új Ember 2007. ápr. 29. 4.született: 1925-07-1, Kunszentmártonbelépés: 1944-08-14, Bpfogadalom: 1981-04-22, 4 fog. prof.papszentelés: 1957-01-25, Pomázmeghalt: 1982-10-25, Bpbeszélt nyelvek: magyar