Klobusiczky Péter

1752. jún. 26. Fehérgyarmat. Nyelv: magyar. SJ 1769. okt. 17. Trencsén. Psz. 1775. szept. 25. Nagyvárad. Püspökké szentelve 1808. febr. 21. Szatmárnémeti. †1843. júl. 2. Kalocsa.

Fehérgyarmaton született, Nagyszombatból másodéves bölcsészhallgatóként lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Győrben elvégezte a tanárképzőt, és 1773-ban Nagyszombatban matematikát tanult, amikor a Társaságot feloszlatták. A nagyváradi egyházmegyébe vették fel, és már 1775. szeptember 25-én pappá szentelték. 1776-ban a káptalani helynök titkára, majd Váradolasziban plébános lett. 1787-ben Kalocsán Kollonich László érsek titkára, 1790-ben székesegyházi főesperes, 1799-ben kanonok lett. VII. Piusz pápa 1807. július 16-án nevezte ki szatmári püspökké. Szentelése február 21-én volt Egerben. 1821-ben egyházmegyei zsinatot tartott. 1821. december 18-án kalocsai érsek lett. Ismert volt jótékonyságáról: 1816–7-ben az éhínség idején és 1831-ben a kolerajárvány alatt nagy anyagi áldozatokat vállalt. Szívesen és sok szentbeszédet mondott még kilencvenéves korában is, s ezek jó részét nyomtatásban is kiadta.

M: Halottas prédikátzió […] Perényi Frantziska. Nagyvárad, 1779; Prédikátzió Tamásda helységben. Nagyvárad, 1780; Prédikátzió Martzi-háza helységben. Nagyvárad, 1782; Halottas prédikátzió […] Hallerkői Haller Péter. Nagyvárad, 1784; Prédikátzió […] Szentiványi József temetésén. Nagyvárad, 1787; Halottas beszéd […] Nagy Károlyi Gróf Károlyi Antal. Pest, 1792; Halottas beszéd […] Károlyi József. Bécs, 1803; Egyházi beszéd, melyet a kalocsai ájtatos iskolák szerzete templomának fel-szentelésén mondott. Kalocsa, 1804; Egyházi beszéd […] magyar lovas ezredjének négy új zászlóit szentelné. Debrecen, 1819; Sermo […] ad synodum in ecclesia S. S. Salvatoris Posonii; Pozsony, 1822. Ir: DHCJ III. 2203; LKKOS 680; MKL VII. 31–2; Nom. II. 739; Pe 1694; Petrik 1712–1860/II; Po III/2 11239–40; Po Magyar 1065–9; So IV. 1118–9; St 187; Szi VI. 573–6; ÚMÉL III. 985; Klobusiczky Péter. A kalocsai főgimnázium története. Kalocsa, 1896. 12–4; Klobusiczky Péter. A szatmári egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik esztendejében. Szatmárnémeti, 1904. 22–8; Gyenis A.: Ime a főpap. Klobusiczky Péter 1752–1843. Egyházi Lapok 65. (1942) 249–51; Adriányi G.: Egy „elfelejtett” kalocsai főpásztor: Klobusiczky Péter. MEV 9. (1997) 3–4, 19–28; Bedsula T.: Vita Petri Klobusiczky […] Kalocsa, 1859; Gyenis A.: K. P. Hittel és tudással. Bp., 1942. 168–74; Kratz 205; Bura L.: Klobusiczky Péter. Arcképek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyéből. Szatmárnémeti, 1999. 7.született: 1752-06-26, Fehérgyarmatbelépés: 1769-10-17, Trencsénmeghalt: 1843-07-2, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar