Kókai János, testvér

1875. nov. 27. Kalocsa. SJ 1901. júl. 15. Nagyszombat. F. 1915. aug. 15. Bp. †1917. okt. 7. Gorizia.

1901–4 között Nagyszombatban előbb testvérnovícius, majd házi mindenes volt. 1905-ben az innsbrucki kollégiumban működött mint ruhatáros, majd 1906–8 között Kalocsán volt betegápoló és házi mindenes. 1909–10-ben Nagyszombatban volt betegápoló, házi mindenes; 1912–5-ig a pesti rendházban volt betegápoló, ebédlős és borbély. 1916-ban behívták katonának. Az olasz hadszíntéren hősi halált halt.

Ir: MJTN 120; F. Kókai János. Magyar jezsuiták, 1939. szent Ignác 8.született: 1875-11-27, Kalocsabelépés: 1901-07-15, Nagyszombatfogadalom: 1915-08-15, Bpmeghalt: 1917-10-7, Gorizia