Kollár Ferenc

1912. febr. 12. Pécs. Nyelv: magyar. SJ 1927. júl. 30. Érd. Psz. 1940. jún. 23. Szeged. F. 1946. febr. 2. 4 fog. prof. Bp. 1955–78: tartományfőnök. †1978. júl. 28. Bp.

Érden kezdte el próbaidejét, és Bp.-en az akkor megnyitott Manrézában fejezte be. Az újoncidő után Kalocsán érettségizett. Bölcseleti tanulmányait 1931–4-ben, a teológiát 1938–41-ben Szegeden végezte, ahol 1940-ben pappá szentelték. Közben Kalocsán tanított főleg magyart és latint. 1942–3-ban Szatmárnémetiben házgondnok volt és az internátus igazgatója. 1944-ben Szegeden végezte a harmadik próbaévet. Ettől kezdve Bp.-en dolgozott a Jézus Szíve Szövetség irányításában, és a kommunista uralom kezdetén A Szív című hetilap életben tartásán fáradozott. A körülmények miatt ez a vallásos újság annyira keresett lett, hogy a példányszám 5 ezerről 200 ezer fölé emelkedett. A kommunista hatóságok a lapot 1951-ben betiltották. 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatásakor Kollár nem kapott helyet a papoknak megengedett keretben, ezért 1951–3-ban Szegeden, majd Bp.-en kántorkodott. 1955–78-ig a betiltott és az egész országban szétszóródott rendtartomány főnöke volt. A sok nehézség közepette is sikerült fenntartania a rendtagokkal a személyes kapcsolatot, és így a rendtartomány egységét erősítenie és átmentenie jobb időkre. Néhány hónappal halála előtt kijutott Rómába, hogy a jezsuiták helyzetéről jelentést tegyen és meghívja a rendfőnököt egy mo.-i látogatásra. VI. Pál pápa is fogadta őt magánkihallgatáson. 1978 júliusában még fogadni tudta Mo.-on a rendfőnököt, P. Pedro Arrupét, aki az esztergomi érsek, Lékai László bíboros vendégeként érkezett. Utána még abban a hónapban meghalt.

M: Hetedik osztály. Bp., 1938; Krisztus a mi bíránk. Bp., 1944; Krisztus a mi főpapunk. Bp., 1944; Egyház és állam. Bp., 1946; Isten városa. Bp., 1947; A szentmise áldozat. Bp., 1948; A Jézus Szíve tisztelete. (Kézirat.) Ir: Cat. Def. II. 53; DHCJ III. 2215; F-V 16. Hetényi Varga II. 172–9; MJTN 121; MKL VII. 78; †P. Kollár Ferenc S. J. 1912–1978. Anima Una 67. (1978. szeptember) 1–13; Pálos A.: Kollár Ferenc (1912. február 2. – 1978. július 28.) Barátaink Levelei 1978. október 8. 1–12; Tamás J.–Fenyővári A.: Kiegészítések Kollár Ferenc haláláról. Barátaink Levelei 1978. október 6. Függelék 1–2; P. Kollár Ferenc SJ (1912–1978). Szolgálat 40. (1978. karácsony) 105–7; P. Kollár Ferenc SJ (1912–1978). BMJ 1979. 5–8; Egy katona Isten könnyűlovasságából. A Szív 74. (1988) 8, 365–7; Pálos A.: Kollár Ferenc. KMJ I. 287–309; Uő: Viharon, vészen át. Rövid áttekintés a Jézus Társasága Magyar Rendtartományának életéről a II. világháború után (1944–1990). H. n., 1992; Miklósházy 37.született: 1912-02-12, Pécsbelépés: 1927-07-30, Érdfogadalom: 1946-02-2, Bp, 4 fog. prof.papszentelés: 1940-06-23, Szegedmeghalt: 1978-07-28, Bpbeszélt nyelvek: magyar