Koller Ignác

1726. dec. 18. Szentgotthárd. Nyelv: magyar, német. SJ 1744. okt. 14. Bécs. Psz. 1758. Bécs. F. 1762. febr. 2. 4 fog. prof. Bécs. †1791. nov. 27. Heiligenkreuz.

A soproni kollégiumból lépett be 1744-ben a bécsi újoncházba. Próbaévei után Győrben végezte a tanárképzőt. 1750-ben Bécsben bölcseletet tanult. Utána Győrben két, Budán egy évig tanított. 1754-ben Bécsben a héber és a szentírási görög nyelvkurzust végezte. 1755-ben Nagyszombatban, 1756–8-ban Bécsben tanult teológiát. A következő évben harmadik probációban volt Besztercebányán. Változatos életet folytatott: nem maradt két évnél tovább egy helyen. Tanított bölcseletet, matematikát, szónoklattant és egyháztörténelmet, volt újoncmester és szemináriumi igazgató. A feloszlatás után zágrábi kanonok lett. Időskorában a heiligenkreuzi ciszterci apátság újoncaként halt meg. Egy könyvet sem publikált, a Stögernél és Sommervogelnál neki tulajdonított művek a pécsi püspökségről és a Szent Koronáról valójában Horváth József (1745–1832) pécsi prépost írásai.

Ir: Nom. II. 758; So IV. 1182–3; St 192; Bangha 166.született: 1726-12-18, Szentgotthárdbelépés: 1744-10-14, Bécsfogadalom: 1762-02-2, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1758-0-0, Bécsmeghalt: 1791-11-27, Heiligenkreuzbeszélt nyelvek: német