Kolosvári Pál

1684. okt. 24. Kolozsvár. Nyelv: magyar. SJ 1711. dec. 9. Trencsén. Psz. 1717. Kassa. F. 1726. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1731. ápr. 25. Kassa.

Kolozsváron született, de Kassáról lépett be a Társaságba huszonhét éves korában, retorikát végzetten. A bécsi próbaévek után rögtön teológiát tanult, egy-egy évet Nagyszombatban, Kassán, Bécsben és újra Kassán, ahol 1717-ben pappá szentelték. Az ausztriai Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. Rövid életében különböző munkakörökben dolgozott. 1719–20-ban Ungváron grammatikát tanított és iskolaigazgató volt. Onnan három évre Kolozsvárra került, ahol bölcseletet tanított és iskolaigazgató volt. Következő állomáshelyén, Nagyszombatban bölcselettanárként működött szintén három évig. 1727-től haláláig vándormisszionárius volt. Számos könyvet írt különböző témákról: földrajzkönyvet, lelki olvasmányokat és több művet a Mo.-on tartandó missziókról. Életrajzát Kazy Ferenc írta meg 1749-ben.

M: Geographia nova. Nagyszombat, 1724; Decus Europae. Nagyszombat, 1725; Ars semper gaudendi. Nagyszombat, 1726; A’ Jézus Társaságából való szerzetes papok által Erdélyben tartandó apostoli missiók. Kolozsvár, 1729; Házát kősziklán építő bölcs ember. Kolozsvár, 1730; A’ Jézus Társaságából […] Magyarországban tartandó apostoli missiok. Kassa, 1732; Keresztény oktatások. Kolozsvár, 1744; Missziók könyvecskéje. Kolozsvár, 1749; A fő jóságoknak indulatairól való oktatás. Nagyszombat, 1749; Mennybe vezető út. Kassa, 1749; A’ Jézus Társágából […] Magyar és Erdély országban tartandó missiok. Kassa, 1756. Ir: Guilhermy I/1. 388–90; LKKOS 710; MAMŰL VI. 8; Nom. II. 760; Pe 1290; Petrik 1712–1860/I. II. VII; Po Magyar 1070; So IV. 1185–6; St 192–3; Szi VI. 790–2; Kazy F.: Vita R. P. Pauli Kolosvári. Posthuma memoria trium insignium ex ungarica Societate virorum. Nagyszombat, 1749, 137–66; Kolozsvári Pál (1684–1735). KJKT 70; Staud I. 255–6; Takács 56; Velics III. 59–63.született: 1684-10-24, Kolozsvárbelépés: 1711-12-9, Trencsénfogadalom: 1726-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1717-0-0, Kassameghalt: 1731-04-25, Kassabeszélt nyelvek: magyar