Komárik István

1855. dec. 23. Nyitra. Nyelv: magyar. SJ 1877. ápr. 7. Nagyszombat. Psz. 1883. Innsbruck. F. 1893. febr. 2. 4 fog. prof. Kalocsa. †1940. márc. 25. Kalocsa.

Egy év próbaidőt végzett Nagyszombatban, utána retorikát St. Andräban. 1880–1-ben Pozsonyban bölcseletet, a következő három évben Innsbruckban teológiát tanult. 1883-ban szentelték pappá. 1885–7-ben Kalocsán készült az államvizsgára, utána ott kezdett tanítani. 1890-ben Bécs-Lainzban végezte a harmadik próbaévet. 1891–1903-ig Kalocsán tanított főleg latint és történelmet, időnként földrajzot és németet is. 1904–5-ben Bp.-en volt vasárnapi hitszónok és lelkigyakorlat-vezető. 1906–19-ig újra Kalocsán tanított bölcseletet, latint és történelmet. 1920–1-ben Bp.-en volt hitszónok. A következő évben Szegeden bölcseletet tanított. 1923–6-ig Kalocsán volt bölcselet- és latintanár. A következő évben Szegeden tanított, majd visszatért Kalocsára 1937-ig mint tanár. Utána haláláig a diák Mária-kongregációt vezette. Összesen negyvenhat éven keresztül volt tanár.

M: Gróf Koháry István élete. Kalocsa, 1891; Emléklombok. Kalocsa, 1893; A kalocsai főgimnázium története. Kalocsa, 1896; Magyarország oknyomozó története. Kalocsa, 1899; A három kassai vértanú. Bp., 1904; Emlékbeszéd II. Rákóczi Ferenc fölött. Kalocsa, 1907. Ir: Cat. Def. I. 21.481; MJTN 121–2; MKL VII. 120; Petrik 1886–1900, 1901–1910/I; Szi VI. 808; Tóth 23; P. Komárik István SJ ötvenéves szerzetesi jubileuma. Kalocsai–Pécsi Diákszemle 4. (1927. április) 4, 5–9; Nagyfalussy L.: Az ifjúság atyja. (Komárik István. 1855–1940) Hittel és tudással. Bp., 1941. 242–50; Gyenis A.: Komárik István S. J. 1855–1940. Jézus Társasága Évkönyv 1941. 351–2; Bozsó F.: Komárik István. Kalocsa nevezetes emberei. Katona István Társaság Tanulmányai Kalocsáról (1971) 260; Komárik István. Kalocsai Kollégium 8. (1996) 22.született: 1855-12-23, Nyitrabelépés: 1877-04-7, Nagyszombatfogadalom: 1893-02-2, Kalocsa, 4 fog. prof.papszentelés: 1883-0-0, Innsbruckmeghalt: 1940-03-25, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar