Komulovič Aleksandar

1548. Split. Nyelv: horvát. SJ 1599. ápr. 1. Róma. †1608. júl. 11. Raguza.

A horvátországi Splitben született. 1572-ben az ottani katedrális kanonokja lett. 1576-ban Rómába ment, és négy év múlva Giulio Antonio Santoro bíboros szolgálatába állt. 1582-ben kiadta az első horvát katekizmust. 1584-ben XIII. Gergely pápa apostoli vizitátorként a balkáni országokba küldte. A tizenöt éves török háború alatt pápai követként járt Erdélyben, Oláhországban, Moldáviában, Lengyelországban és Oroszországban, hogy ezeket az országokat megnyerje a Török Birodalom elleni háborúra. 1599-ben belépett a Jézus Társaságába. Az 1600-as szentévben horvát gyóntató volt a Szent Péter-bazilikában. A próbaidő befejeztével a Római Kollégium gyóntatója lett. 1603-ban kiadta Rómában Roberto Bellarmino katekizmusának horvát fordítását. 1604-ben az újonnan alapított raguzai rendházba került. 1606-ban Rómában jelent meg horvátul Lelkitükör című műve. Raguzában halt meg 1608-ban.

M: Nauch charstianschi za slovignschi narod. Róma, 1582; Nauch charstianschi chratach. Róma, 1603; Zarcalo od ispoviesti. Róma, 1606. Ir: DHCJ III. 2215–6; Po III/2. 11 373–8; So II. 1362; T. Trstenjak: A. K. Profilo biografico. AHSI 58. (1989) 43–86; Veress A.: Relationes nuntiorum apostolicorum in Transilvaniam missorum a Clemente VIII. (1592–1600). Bp., 1909.született: 1548-0-0, Splitbelépés: 1599-04-1, Rómameghalt: 1608-07-11, Raguzabeszélt nyelvek: horvát