Koncság Ferdinánd

1703. dec. 2. Varasd. SJ 1719. okt. 22. Psz. 1728. Graz. F. 1738. márc. 25. †1758. szept. 10. Mexikó.

Családjával Budára költözött, itt végezte iskoláit a jezsuiták kollégiumában. A noviciátus éveit Trencsénben töltötte. Grazban szentelték pappá. A misszionáriusi hivatásra készült, előtte néhány évig a budai jezsuita kollégiumban tanított. 1730-ban érkezett Mexikóba, 1732-től Kaliforniában és Észak-Mexikóban az indián redukciókban tevékenykedett, közben bejárta az addig ismeretlen vidéket: a Colorado völgyét, az Arizona-sivatagot és a mai Új-Mexikó területét. Alsó-Kaliforniáról készített térképével bebizonyította, hogy ez a terület nem sziget, hanem félsziget. 1745-ben megalapította a Nuestra Señora de los Dolores-redukciót, a következő évben a Szent Ignác-redukciót vezette, ahol templomot épített. 1751-ben a Santa Gertrudis-redukciót alapította, majd újból felhajózott a Colorado folyón, újabb térképeket készített és leírta úti élményeit. 1753-ban kinevezték a mexikói jezsuita misszió vizitátorának.

M: Nagadia. Buda, 1728; Diario de Californias. Párizs, 1767. Ir: MKL VII. 150; So IV. 1192; Lévay M.: Koncság Ferdinánd. A katolikus hitterjesztés története. II. Bp., 1938. 485–8; Reisz E.: P. Koncsák Ferdinánd. A Jézustársasága és a Világmisszió. Bp., 1942. 27; Ács T.: Koncsak Nándor. Magyarok Latin-Amerikában. Bp., 1944. 10; Gergely P.: Koncság Nándor. Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1973. 86; Uő: Koncsag Nándor. Latin-Amerika magyar jezsuita úttörői. Magyar Élet 1978. szeptember 30.; Szabó L.: Koncság Nándor. Magyar múlt Dél-Amerikában. Bp., 1982. 49–50; MTermTud 279–80; Koncság Nándor. Földrajzi személyek lexikona. Összeáll. Tokodiné Újházi A. Debrecen, é. n., 81; Koncság Nándor. MUL 214; Kosztya 335–6; Miklósházy A.: Koncság Nándor. Magyar misszionáriusok Dél-Amerikában. MEV 13. (2001) 1–2, 231–3; Lacza T.: Koncság Nándor. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában. Fórum (Galánta), 2. (2000. március) 1, 2. (2000. november) 2, 5; Lacza 120.született: 1703-12-2, Varasdbelépés: 1719-10-22fogadalom: 1738-03-25papszentelés: 1728-0-0, Grazmeghalt: 1758-09-10, Mexikó