Koós Antal

1901. szept. 3. Szihalom. SJ 1924. okt. 14. Érd. Psz. 1933. szept. 9. Szeged. F. 1940. febr. 2. Nagykapornak. †1978. febr. 13. Pannonhalma.

1924–6 között Érden volt skolasztikus novícius. 1927–9 között Szegeden filozófiát hallgatott, majd a következő évben a kalocsai kollégiumban volt magiszter. 1932–4 között Szegeden teológiát tanult, ahol pappá szentelték. 1935–8-ig Nagykapornakon volt plébánoshelyettes és hittantanár. 1939-ben Szegeden végezte a harmadik probációt. 1940–2-ig ismét Nagykapornakon volt plébánoshelyettes és hittantanár, majd 1943-ban Mezőkövesden spirituális, lelkigyakorlat-vezető. 1944–7-ig Hódmezővásárhelyen volt spirituális, hittantanár és templomi gyóntató. 1948–50 között ismét Nagykapornakra került mint plébános, hittantanár és a Jézus Szíve Társulat vezetője. A szétszóratás után (1950–7 között) Szegeden volt lelkész. 1957–61 között Tótkomlóson volt káplán; 1961–4-ig Körösszigeten, 1964–6-ig Kismarján, 1966–7-ben Mezőkövesden szolgált mint lelkész. 1967-től halálig a pannonhalmi szociális otthon lakója volt.

Ir: Hetényi Varga 176; Pálos 177; Holovics F.: P. Koós Antal SJ (1901–1978) Barátaink Levelei 1978. február 20. 1–3; †P. Koós Antal S. J. 1901–1978. Anima Una 67. (1978. szeptember) 13–5; Hetényi Varga K.: †P. Koós Antal. Meghurcolt, börtönviselt jezsuiták (1938–1978). IGEN 1990. február 14. 10–1; P. Koós Antal (1901–1978). MJV III. 96–9; P. Koós Antal SJ (1901–1978). Jezsuita misszió. Mezőkövesd, 2010. 376–8; Miklósházy 37.született: 1901-09-3, Szihalombelépés: 1924-10-14, Érdfogadalom: 1940-02-2, Nagykapornakpapszentelés: 1933-09-9, Szegedmeghalt: 1978-02-13, Pannonhalma