Korneli (Corneli) János

1686. dec. 24. Kopcsány. Nyelv: szlovák. SJ 1703. okt. 28. Bécs. Psz. 1716. Graz. F. 1721. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1748. nov. 19. Kassa.

Újoncéveit Bécsben töltötte. Ugyanott tanulta a bölcseletet 1706–8-ban, a teológiát pedig Grazban 1713–6-ban. Először bölcseletet tanított Nagyszombatban 1718–22 között, majd kontroverziát Kassán és Nagyszombatban, majd megint Kassán teológiát. 1731-ben Kolozsvárott, majd megint Kassán a jezsuita nyomdát igazgatta. 1734–7-ig Nagyszombatban hitszónok és szemináriumi igazgató volt. Élete utolsó tíz évét Kassán töltötte mint hitszónok és nyomdaigazgató. Foglalkozott Mo. történelmével is. Főleg az 1663–4-es törökellenes háború érdekelte, melyet a keresztény seregek győzelemmel zártak, de a vasvári békekötés miatt Mo.-ra káros következményekkel járt. A főnemesi összeesküvést és Thököly felkelését is kutatta.

M: Decennium Georgii Szechenyii Metropolitanae Strigoniensis. Nagyszombat, 1721; Quinque lustra Georgii Lippai de Zombor, Archiepiscopi Strigoniesis. Nagyszombat, 1722; Oliva verae pacis seu theologia catholica. Kolozsvár, 1732; Opusculum polemicum contra indifferentiam Puffendorfii. Kassa, 1735; Fragmenta ungricae historiae ad annum Christi millesimum sexcentesimum sexagesimum tertium. Kassa, 1738; […] ab anno Christi millesimo sexcentesimo sexagesimo tertio. Kassa, 1739; […] ad annum 1667 et sequentes. Wesselenianam conjurationem […] complectentis. Kassa, 1741; […] ad annum Christi 1678 et sequentes. Prosecutionem belli civilis auspiciis Emerici Tökölii. Kassa, 1743; Dialectica seu Introductio in severiores disciplinas. Kassa, 1744. Ir: Nom. II. 771 (I. 183); Petrik 1712–1860/II; So IV. 1194–5; St 193–4; Korneli (Corneli) János (1686–1748). KJKT 70; Bangha 166; Kosáry 146; György L.: Kornéli János. A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története. Kolozsvár, 1992. 62.született: 1686-12-24, Kopcsánybelépés: 1703-10-28, Bécsfogadalom: 1721-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1716-0-0, Grazmeghalt: 1748-11-19, Kassabeszélt nyelvek: szlovák