Kőszeghy László

1745. júl. 27. Szeged. Nyelv: magyar. SJ 1768. okt. 17. Trencsén. Psz. 1776. jún. 1. Temesvár. †1828. jan. 4. Temesvár.

Szegeden született; végzett bölcsészként, huszonegy éves korában Budáról lépett be a Társaságba. A próbaévek után, 1768–71 között Nagybányán, Gyöngyösön és Budán tanított a középiskolában. 1772-ben Grazban matematikát tanult. A Társaság feloszlatásakor Pécsett tartózkodott. Ott tovább tanított, és felvételt nyert a pécsi egyházmegyébe. Temesváron szentelték pappá 1776-ban. Az új csanádi püspök, Christovics Imre Pécsről magával vitte Temesvárra. 1778-ban kanonok, 1783-ban püspöki helynök lett. 1801. május 10-én szentelték csanádi püspökké Temesváron a volt jezsuita templomban. Aktívan működött egyházmegyéjében: 1806-ban megnyitotta a szemináriumot, újjászervezte az egyházmegye igazgatását, nyolcról tizenhétre emelte az esperesi kerületek számát, és megduplázta a plébániákat. 1821-ben, hogy biztosítsa újításait és jogi alapot adjon nekik, egyházmegyei zsinatot hívott egybe. Temesváron halt meg 1828-ban.

M: Epistola pastoralis ad clerum Csanadiensem. Szeged, 1806; Sermo per eam occasionem, qua generale diocesis Csanadiensis seminarium in aedes olim iesuiticas Temesvarini introductum fuit. Szeged, 1806; Homilia L. Koeszeghy episcopi Csanadiensis per occasionem visitationis canonicae habita […] germanice reddita. Temesvár, 1811. Ir: MÉL I. 1008; MKL VII. 380; Nom. II. 779; Pe 1630; Petrik 1712–1850/II; Po III/2 11338–9; Po Magyar 1081; So IV. 1154; St 190; Szi VII. 129–30; Velics I. 18; Juhász L.: Kőszeghy László, csanádi püspök. Bp., 1942; Juhász K.: László Kőszeghy, Ex-Jesuit, Bischof von Csanád (1745–1828). AHSI 27. (1958) 59–108; Kratz 204–5; Santos Hernández II. 378–80.született: 1745-07-27, Szegedbelépés: 1768-10-17, Trencsénpapszentelés: 1776-06-1, Temesvármeghalt: 1828-01-4, Temesvárbeszélt nyelvek: magyar