Kovács Jenő

1901. nov. 24. Miava. Nyelv: magyar. SJ 1921. júl. 28. Szeged. Psz. 1931. júl. 26. Innsbruck. F. 1936. febr. 2. C. sp. †1996. szept. 7. Bp.

Rozsnyón járt gimnáziumba, majd az érettségi után egy évet az ottani szemináriumban töltött. Onnan kérte felvételét a magyar rendtartományba. Szegeden, majd Érden végezte a noviciátust, Szegeden a bölcseletet 1924–6-ban, Kalocsán három év magisztériumot és Innsbruckban a teológiát 1930–33-ban, ahol 1931-ben pappá szentelték. A harmadik probációra a bp.-i Manrézába került mint a novíciusmester segítője. Mivel az elöljárók középiskolai tanításra szánták, Pécsett és Szegeden készült latin és francia nyelvből az államvizsgára. 1938-ban Pécsett kezdett tanítani, de a következő évben már Kalocsán folytatta munkáját. 1943-tól a bp.-i Manrézában volt novíciusmester. A fiatal jezsuiták Nyugatra szökésének elősegítése miatt 1949. augusztus 25-én letartóztatták. 1949. szeptember 15-én négy év börtönbüntetésre ítélték, melyet két és fél évre csökkentettek. Ennek leteltével azonban nem engedték szabadon, hanem Kistarcsára internálták. Onnan 1953. szeptember 16-án szabadult. Először Csepelre került kocsikísérőnek, majd tíz évig kertész volt a Széher úti kórházban. Titokban jezsuita novíciusokat nevelt. Nyugdíjazása után Máriaremetén, a kegyhelyen lett gyóntató és miséző. 1983-tól ott lakott, de Bp.-en is volt lakása. Keresett gyóntató és lelkivezető volt időskorában is. Halála előtt még meg tudta ünnepelni vasmiséjét Máriaremetén és Bp.-en a Jézus Szíve-templomban.

M: „A Jézus Társasága a szeretet társasága”. ÜJV 73–9; Önéletrajz. MJV III. 256–7. Ir: Cat. Def. III. 52; Hetényi Varga II. 182–93; MJTN 125; Pálos 178; P. Kovács Jenő S. J. önéletrajza. ProvH 46. (1996. október–november) 19–20; Méhész E.: Hetven év a Jézus társaságban. Beszélgetés P. Kovács Jenővel. Kalocsai Kollégium 4. (1991) 16–9; Simon Gy. F.: Hallottam a vasmisén. P. Kovács Jenő SJ. Keresztény Élet 1996. aug. 25. 4; Egy százötven százalékos jezsuita. A Szív 82. (1996. november) 11, 495; MJV III. 258–269; Miklósházy 37–8.született: 1901-11-24, Miavabelépés: 1921-07-28, Szegedfogadalom: 1936-02-2, C. sp.papszentelés: 1931-07-26, Innsbruckmeghalt: 1996-09-7, Bpbeszélt nyelvek: magyar