Kövecses Géza

1921. máj. 21. Győrszentiván. Nyelv: magyar. SJ 1941. aug. 14. Bp. Psz. 1950. júl. 15. Chieri. F. 1954. aug. 15. C. sp. †1967. jún. 12. Porto Alegre.

A győri egyházmegyei szemináriumból lépett Bp.-en a Társaságba. A próbaidő után ugyanott retorikát is végzett. A háború végétől, 1945–7-ben tanulta Szegeden a bölcseletet. A következő évben Pécsett volt nevelő a konviktusban. Szegeden kezdte el teológiai tanulmányait, amikor a kommunisták a főiskola felét 1948 őszén lefoglalták. 1949 elején, mint a legtöbb tanuló rendtag, elhagyta az országot; 1949–52 között az észak-olaszországi Chieriben fejezte be a teológiát. Ott szentelték pappá 1951-ben. A harmadik próbaévet 1953-ban a francia Paray-Le-Monialban végezte. Munkahelyéül a tartományfőnök Brazíliát jelölte ki. Két évvel később kezdte meg azt a tevékenységet, amelyhez haláláig hű maradt: a jezsuita teológiai hallgatók lelkivezetője lett. Alapos lélektani képzés, a szellemek megkülönböztetése képessé tették arra, hogy a lelkivezetésben a mai lélektani módszereket és a modern lelkiségi irányzatokat alkalmazza. Megalapította és évekig vezette Rio Grande do Sul állam nagyszemináriumai lelki igazgatóinak havi összejöveteleit. Kurzusokat vezetett a jövendő papnevelők képzésére. Elsőrangú mestere volt a lelkigyakorlatok adásának, főleg az egy hónaposoknak. Lelki nagysága súlyos betegségében nyilvánult ki, mely hat hónapig tartott többszöri operációval. Tudatosan vállalta a halált, mely fiatal életét kioltotta.

M: Sacerdotes y religiosos. (Kiadás.) Porto Alegre, 1961; Vocações Sacerdotais e Religiosas. (Kiadás.) Porto Alegre, 1962; Elegir a Dios. Madrid, 1967; Ontogenese da consciencia moral. Circulo Brasil. Psicol. Profunda 3. (1963) 14–48; Elección y discreción de Espiritus. Espinosa C. Los Ejercicios la luz del Vaticano II. Madrid, 1967; 322–41; A papnevelés lelki reformja. Szolgálat 9. (1971) 51–9; Comunicações. Porto Alegre, 1967; O Diario a morte. Kiadta Santa Cruz A. de Curitiba, 1971; G. Barra: Diagnosi sei mesi […] La ragazza che morì cantando. Torino, 1974. 57–84. Ir: Cat. Def. I. 30.924; DHCJ III. 2221–2; MJTN 127–8; Po III/2 11340–2; Héjja Gy.: A papság szolgálatában. Anima Una 10/3. (1967) 1–15; Uő: P. K. G. KMJ III. 49–67; Ha muerto el P. Espiritual de los teologos. Jesuitas. Anuario. Roma 1967–1968, 72; S. Mendes: Kövecses Gézáról. Levél Barátomnak. 1967. október 7. 2–3; Holovics F.: Kövecses Gézáról kiegészítésül. Levél Barátomnak. 1967. október 7. 4; P. Kövecses Géza. A brazíliai papképzés felejthetetlen nagy embere. ProvH 29. (1994. január) 20–2; Pongrácz A.: Egy brazíliai magyar jezsuita élete és üzenete. ProvH 103. (2007. július–szeptember) 44–8; MJN 199–200.született: 1921-05-21, Győrszentivánbelépés: 1941-08-14, Bpfogadalom: 1954-08-15, C. sp.papszentelés: 1950-07-15, Chieribeszélt nyelvek: magyar