Kozma György

1939. okt. 27. Bp. Nyelv: magyar. SJ 1978. okt. 6. Toronto. Psz. 1963. jún. 16. Esztergom. †1990. dec. 14. Innsbruck.

Bp.-en született, a piarista és a Fáy Gimnáziumban tanult. Érettségije után az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, és a Központi Szemináriumba került. Onnan azonban 1958-ban nyolcvanadmagával elbocsátották, mert nem voltak hajlandók a papi „békegyűlés”-re elmenni. Kitanulta az autóvezetést, és sofőrként dolgozott. 1960-ban visszavették az esztergomi szemináriumba. Három év múlva ott szentelték pappá. Nyolc évig nógrádi falvakban dolgozott, és csak 1973-ban került Budára a Szentimrevárosba káplánnak. Gyermekkora óta kapcsolatban volt szétszóratásban élő jezsuitákkal, így a jezsuita hivatás gondolata mindig ébren volt benne. Ezért legelső nyugati útjáról nem tért vissza Mo.-ra, hanem külföldön felvételét kérte a jezsuita rendbe. Előbb azonban tisztázni kellett jogi helyzetét és menekültstátusát is. Beiratkozott az innsbrucki egyetemre, ahol 1978-ban megszerezte a teológiai doktorátust. A legelső novíciusok közé tartozott a külföldi magyar rendtartomány torontói újoncházában. A próbaidő befejezése után Kanadában, a montreali egyetemen tömegkomunikációt tanult. 1983–4-ben a Vatikáni Rádió magyar tagozatának munkatársa volt Rómában. 1985–8-ig Bécsben az Opus Mystici Corporis nevű katolikus magyar könyvkiadónál dolgozott. 1989-ben Berlinben végezte a harmadik próbaévet. Az év végétől haláláig a müncheni magyar lelkészi hivatal keretében végre azt tehette, amire mindig is hivatást érzett: az ifjúsági lelkipásztorkodásban dolgozhatott. Ez azonban nem tartott soká, szíve nem bírta a túlfeszített munkát. 1990. december elején Innsbruckban megoperálták. Két nap múlva meghalt.

M: Das Kirchenbild der ungarischen Bischöfe im Spiegel der bischöflichen Rundschreiben. Bécs, 1979; Úti misekönyv. Róma, 1982; Kézikönyv világi kisegítők számára. Róma, 1987. Ir: MJTN 126; MKL VII. 307; Nemesszeghy E.: P. Kozma György nekrológja. Anima Una 125. (1991. január) 3–5; Kozma György. Borbándi 672; Siményi K.: P. Kozma György S. J. Megemlékezés. ProvH 48. (1997. március) 21; Kozma T.: Kozma György élete. KMJ III. 126–44.született: 1939-10-27, Bpbelépés: 1978-10-6, Torontopapszentelés: 1963-06-16, Esztergommeghalt: 1990-12-14, Innsbruckbeszélt nyelvek: magyar