Kulcsár István

1865. nov. 15. Nagyszöllős. Nyelv: magyar. SJ 1883. aug. 14. Nagyszombat. Psz. 1894. Innsbruck. F. 1904. febr. 2. C. sp. Bp. †1925. dec. 3. Kalocsa.

1883-ban lépett be a Társaságba. Próbaidejének első évét Nagyszombatban, a másodikat, majd két év retorikát St. Andräban végzett. 1888–90-ben Pozsonyban bölcseletet tanult. A következő évben Kalocsán volt internátusi felügyelő. A teológiát 1892–5-között Innsbruckban végezte. 1894-ben szentelték pappá. 1896-tól három évig Kalocsán tanított hittant, latint és magyart. 1899-ben Bécs-Lainzban végezte a harmadik próbaévet. 1900–1-ben Pozsonyban, 1902–3-ban Nagyszombatban volt népmisszionárius. 1904–6 között Bp.-en és Kalocsán készült az államvizsgára. 1907-től haláláig magyar–latin tanár volt először Kalocsán, 1918–22-ig Pécsett, majd újra Kalocsán.

M: A nagyszombati főgimnázium Mária Kongregáció ünnepi értesítője zászlója fölavatása alkalmával. Nagyszombat, 1903. Ir: Cat. Def. I. 17.555; MJTN 131; Tóth 24; †P. Kulcsár István SJ 1865–1926. A Kalocsai Jézus Társasági Érseki Gimnázium Értesítője 1925/26. 5; †P. Kulcsár István. 1865–1926. ProvH 8. (1926. január) 1–2; Székely Gy.: Emlékezés egy Halottról: †P. Kulcsár István SJ. Kalocsai–Pécsi Diákszemle 3. (1926. április) 4, 5–6.született: 1865-11-15, Nagyszöllősbelépés: 1883-08-14, Nagyszombatfogadalom: 1904-02-2, Bp, C. sp.papszentelés: 1894-0-0, Innsbruckmeghalt: 1925-12-3, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar