Kulcsár (Klucsik) Antal

1870. ápr. 28. Nagyszöllős. SJ 1899. aug. 14. Nagyszombat. F. 1907. aug. 15. Szatmárnémeti. †1946. ápr. 20. Szatmárnémeti.

1889–91 között Nagyszombatban volt skolasztikus novícius, a következő évben St. Andräban retorikus. 1894-ben Kalocsán szakaszprefektusként működött a konviktusban. 1895–7 között Pozsonyban volt filozófiahallgató, 1898–1900 között Kalocsán magiszter. 1901–3-ig Innsbruckban hallgatott teológiát. 1904-ben a bp.-i Tudományegyetemen középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1905-ben Kalocsán magyar és latin nyelvet, földrajzot és hittant tanított. 1906-ban Linzben töltötte a harmadik probációt. 1907–9 között Szatmárnémetiben volt lelkész, a Mária-kongregáció prézese, könyvtáros. 1910-ben Kalocsára került hittantanárként és könyvtárosként. 1911-ben Nagykapornakon volt lelkész és hittantanár. 1912–8-ig Kalocsán volt lelkész, a Jézus Szíve Társulat vezetője. 1919–46-ig Szatmárnémetiben volt lelkész, könyvtáros, a Mária-kongregáció prézese, lelkigyakorlat-vezető.

Ir: MJTN 131; †P. Kulcsár Antal S. J. 1870–1946. ProvH 80. (1946. október) 1–2.született: 1870-04-28, Nagyszöllősbelépés: 1899-08-14, Nagyszombatfogadalom: 1907-08-15, Szatmárnémetimeghalt: 1946-04-20, Szatmárnémeti