Kunics Ferenc

1697. aug. 8. Ciklény. Nyelv: magyar. SJ 1714. okt. 28. Bécs. Psz. 1725. Graz. F. 1732. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1763. okt. 26. Sopron.

Középiskoláit a kőszegi kollégiumban végezte. 1714-ben lépett be a Jézus Társaságba. A kétéves próbaidőt és a hároméves bölcseleti kurzust Bécsben végezte, a teológiát Grazban. Ott szentelték pappá 1725-ben. Rendi képzése után 1728-tól tanított a jezsuita főiskolákon: a teljes bölcseleti kurzust adta le 1728–31-ben Kolozsvárott és 1732-től Nagyszombatban, ahol egy-egy évig kazuisztikát és kontroverzteológiát is tanított. 1738-ban került Kassára a dogmatikai tanszékre. 1741-ben kezdődött elöljárói pályafutása. Fontosabb helyeken – mint Kassa, 1746 Buda, 1749 Nagyszombat, 1752 Eger, 1755 Nagyszombat, 1760 Kassa – rektor volt. 1762-ben Sopronban könyvtáros lett haláláig. Budán és Egerben megnagyobbította a kollégiumot. Ismertté vált magyar nyelvű iskoladrámájával, a Sedecziassal; ez nem eredeti munkája volt, hanem Giovanni Granelli olasz verses drámáját dolgozta át Pamer latin fordításából magyarra. Egerben adatta elő valószínűleg 1753-ban, és ugyanabban az évben jelentette meg nyomtatásban is Kassán. Jó magyar stílusa volt erős költői pátosszal. A rövid latin mondatokat élénk, szemléletes módon adta vissza. Drámájának van új kritikai kiadása is.

M: Compendium historicum de praecipuis quatuor monarchiis. Nagyszombat, 1732; Epistolae heroum sacrae et profanae. Nagyszombat, 1732; Monumentum gratitudinis. Nagyszombat, 1733; Compendium historicum. Nagyszombat, 1733; D. Hieronymi Strigoniensis epistolae selctae. Kassa, 1739; Regulae iuris canonici. Kassa, 1741; Sedeczias. Kassa, 1753; Jezsuita iskoladrámák (ismert szerzők). Bp., 1992. Ir: LKKOS 778–9; MKL VII. 544; MAMŰL VI. 328; Nom. II. 822; Petrik 1712–1860/II; Po Magyar 1089–90; So IV. 1276–7; St 198; Szi VII. 486–7; Kunics Ferenc (1697–1763). KJKT 70; Staud II. 73–4;Takács 98.született: 1697-08-8, Ciklénybelépés: 1714-10-28, Bécsfogadalom: 1732-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1725-0-0, Grazmeghalt: 1763-10-26, Sopronbeszélt nyelvek: magyar