Ladányi László (kínai nevén: Lao Taji)

1914. jan. 14. Diósgyőr. Nyelv: magyar. SJ 1936. júl. 30. Bp. Psz. 1946. jún. 8. Peking. F. 1952. aug. 15. C. sp. †1990. szept. 23. Hongkong.

Orvoscsaládban született, középiskolai tanulmányait a miskolci Fráter György Gimnáziumban végezte, majd Bp.-en a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára és a Zeneakadémia hegedű tanszakára járt párhuzamosan. Mint egyetemista néhány szemesztert Franciaországban hallgatott, itt tevékenyen bekapcsolódott a katolikus egyetemisták mozgalmába. Közben számos nyelvet elsajátított: angolul, franciául, németül és olaszul beszélt folyékonyan. Jezsuita hivatását érezve, személyesen jelentkezett Rómában P. Wlodimir Ledochówski jezsuita generálisnál, aki biztatta és jó tanácsokkal látta el. A noviciátusba jogi doktorátussal és zenei diplomával lépett be. Filozófiai tanulmányai befejezése után, 1940-ben rendtársaival, Sebes Józseffel és Vajda Tiborral a kínai misszióba került. A pekingi nyelvi képzés után tanárai a Harvard egyetemre akarták küldeni, de inkább a missziós életre vágyott. A teológiát a sanghaji Zikavej jezsuita főiskolán végezte, közben a Fuzsen Katolikus Egyetemen hegedű koncerteket tartott. Zenei pályafutása azonban megszakadt: mivel harmadik probációja alkalmával elöljárója megtiltotta a hegedülést, a jezsuita engedelmesség nevében többé nem nyúlt a hangszerhez. 1949-ben a hatalomra került kommunisták kiűzték Kínából. A harmadik probáció után Hongkongba került, ahol letette az ünnepélyes utolsó (negyedik) fogadalmát. Itt a kínai történelemmel kezdett foglalkozni, közel negyven éven át hetente közzétette Chinese News Analysis (Kínai hírek elemzése) című kiadványát, amelyben a kínai újságokban és rádiókban közölt híreket elemezte és kommentálta. Ezzel a tevékenységével világszerte elismert Kína-szakértő lett.

M: The Catholic Church in China. Hongkong, 1987; The Communist Party of China and Marxism 1921–1985: A Self Portrait. Stanford, 1988; Law and Legality in China. The Testament of a China-watcher. Hongkong, 1992. Ir: MJTN 133; MKL VII. 600; Kína figyelő. BMJ 1983. 6; Harmat E.: Páter Ladányi. Esti Hírlap 28. (1983. június 24.) 30, 5; Cser L.: Fényes pekingi ég. Emlékezés Ladányi László S. J.-re. Cor Unum 208. (1990. november) 5–7; P. Ladányi László. FMJ 74. (1991. tavasz) 14–8; The China watch: Fr. Ladányi and his friends. China New Analysis (1990) November, 1–9; The Death of László Ladányi. Social Survey 39. (1990–1991) 340–4; G. Evers: Nestor der China-Beobachter gestorben. Die katholischen Missionen 110. (1991) 5–6; G. Politi: Ricordando Padre László Ladányi. Un umo controcorrente. Popoli (1991) 3, 44–7; Uő: P. László Ladányi. Una voce oltre la cortina di bambú. Voci di Oriente 107. (1991) 24–6; G. Rulli: Un „autoritratto” del Partito comunista cinese. Civiltà cattolica (1991) 4, 159–162; E. Ryden: Homage in Zhe to the Dean of China watchers: the late László Ladányi. America 164. (1991) 60–8; Rab P. Életrajzi adatok. KMJ II. 223–4; Cser L.: Emlékezés L. L-ra. KMJ II. 224–8; Teréza OCD: P. L. barátainak. KMJ II. 228–32; MEIL 595; Borbándi 215; Kubassek 267.született: 1914-01-14, Diósgyőrbelépés: 1936-07-30, Bpfogadalom: 1952-08-15, C. sp.papszentelés: 1946-06-8, Pekingmeghalt: 1990-09-23, Hongkongbeszélt nyelvek: magyar