Ladó Bálint

1551. Székelyföld (MKL VII. 600: Siketfalva 1546 k.). Nyelv: magyar. SJ 1579. Kolozsvár. Psz. belépése előtt. F. 1596. aug. 4. C. sp. Gyulafehérvár. †1615. aug. 29. Homonna.

Világi papként közvetlenül P. Leleszi János Kolozsvárra érkezése körül lépett be a Társaságba. A korabeli források jelzik, hogy jó hitszónok volt. Kolozsvárról és Gyulafehérvárról járt missziós körutakon, 1584-ben a Székelyföldön. 1585-ben Nagyváradon is dolgozott. Amikor 1588-ban a protestáns rendek a medgyesi országgyűlésen kiűzték a jezsuitákat, Ladó négy társával Moldvába, majd Oláhországba ment. 1590-ben visszatért Erdélybe; Fogarasból, Báthory Boldizsár védelme alatt járta a vidéket, és tartotta az emberekben a katolikus hitet, megjegyzendő, hogy jezsuita öltözékben. A rend visszaállítása után, 1596–1600-ig a gyulafehérvári, 1601–6-ig a nagyváradi rendházhoz tartozott, ahol házfőnök volt. 1607-ben Mo.-on működött. 1609–13 között egyedüli jezsuitaként végzett lelkipásztori munkát Erdélyben. Ezután Mo.-ra jött, ahol egy évig még dolgozott, majd betegen Homonnára került, ahol meghalt.

Ir: CPA I. 713–4; MKL VII. 600; Po Magyar 751; Velics I. 112–4; JRH 13.született: 1551-0-0, Székelyföld (MKL VII. 600: Siketfalva 1546 k.)belépés: 1579-0-0, Kolozsvárfogadalom: 1596-08-4, Gyulafehérvár, C. sp.papszentelés: belépése előttmeghalt: 1615-08-29, Homonnabeszélt nyelvek: magyar