Landovics István

1635. aug. 25. Győr. Nyelv: magyar. SJ 1652. okt. 13. Bécs. Psz. 1664. Graz. F. 1674. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1690. febr. 6. Nagyszombat.

Bécsben végezte a noviciátust, majd Grazban a bölcseletet. Három év középiskolai tanítás következett Sopronban és Győrben. A teológiai tanulmányokat szintén Grazban végezte 1661–4-ben, majd a harmadik próbaévet Judenburgban. 1666-tól huszonnégy éven át keresett hitszónok volt. Egyes jelentésekkel ellentétben csak életének utolsó évében volt beteg. A rend fontosabb mo.-i házaiban működött: háromszor Nagyszombatban, azután 1668-ban Kassán, 1670–3-ban Sopronban és 1679–83-ban Győrben. Élete vége felé kiadott két nagy kötet prédikációt, bennük három-négy beszédet minden vasár- és ünnepnapra. Pázmány vagy Káldi nagyságát nem érte el. Célja volt, hogy a török uralom alól felszabadult területek papságának nyújtson segítséget. Beszédei morális tartalmúak voltak, melyek a hitet feltételezték. Ezért egyenesen az akaratra és az érzelmekre hatottak.
Életrajzi adatai között hibásak is szerepelnek, melyek őt valószínűleg Landovics Györggyel tévesztik össze. Hogy az öccse volt-e, nem lehet tudni. Moldvai és oláhországi missziós tevékenységének, amint Sommervogel írja, vagy erdélyi és hódoltsági működésének, amiről Szinnyei beszél, a forrásokban nincs semmi nyoma.

M: Thesaurus absconditus, azaz […] Erdődy Ádám. Nagyszombat, 1669; Elválasztott juh. Nagyszombat, 1676; Novus succursus. Az az Új segítség. 2 k. Nagyszombat, 1689. Ir: LKKOS 803; MAMŰL VI. 390–1; MKL VII. 645–6; Nom. II. 840; RMK I. 1205, 1380–1; So IV. 1458; St 203–4; Szi VII. 701–2; KJKT 70–1; Mihalovics E.: A katolikus prédikáczió története Mo.-on. II. Bp., 1901.született: 1635-08-25, Győrbelépés: 1652-10-13, Bécsfogadalom: 1674-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1664-0-0, Grazmeghalt: 1690-02-6, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar