Langetl Ignaz

1698. jan. 26. Bécs. Nyelv: német. SJ 1713. okt. 9. Bécs. Psz. 1725. Graz. F. 1732. febr. 2. 4 fog. prof. Graz. 1757–61: tartományfőnök. †1764. márc. 12. Bécs.

Bécsben született, ott lépett be a Társaságba. A próbaidő után Leobenben elvégezte a tanárképzőt. 1717–22 között Bécsben előbb három évig bölcseletet tanult, utána grammatikát tanított. 1723–6-ban Grazban végezte a teológiát. Ott szentelték pappá 1725-ben. Judenburgban volt harmadik probációban. 1728-tól Grazban két évig középiskolában tanított, négy évig bölcseletet adott elő, utána egy évig a kontroverzia, két évig a kazuisztika és egy évig a kánonjog tanára volt. Két évig a nyelvtanulás vezetőjeként és két évig könyvtárosként dolgozott. 1742–4 között a tartományfőnök helyettese, utána 1748-ig a bécsi újoncház rektora és újoncmester, majd 1749–54-ig a Theresianum rektora, majd a professzusház elöljárója volt. 1757-ben nevezték ki tartományfőnöknek. 1761 végétől haláláig újra a professzusház elöljárójaként működött.

M: Divus Aloysius in vita et in morte Victor. Graz, 1728; Bibliotheca manualis Attico-Romano-Oratoria. Graz, 1729; Mausolaeum Graecense. Graz, 1732; Series regum Bohemiae. Graz, 1732; Series regum Poloniae. Graz, 1733; Templum aulicum. Graz, 1733. Ir: Nom. II. 844; So IV. 1483; St 204.született: 1698-01-26, Bécsbelépés: 1713-10-9, Bécsfogadalom: 1732-02-2, Graz, 4 fog. prof.papszentelés: 1725-0-0, Grazmeghalt: 1764-03-12, Bécsbeszélt nyelvek: német