Laurenchich Miklós

1707. jún. 30. Krapina (okt. 30. Zágráb?). Nyelv: horvát. SJ 1724. okt. 14. Bécs. Psz. 1738. Nagyszombat. F. 1743. febr. 2. 4 fog. prof. Zágráb. †1762. szept. 25. Zágráb.

Zágrábból Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után bölcseletet tanult Grazban 1727–9 között, majd két-két évig Varasdon és Zágrábban tanított. 1735–8-ban Nagyszombatban végezte a teológiát. 1738-ban szentelték pappá. 1739-ben Grazban kánonjogot tanult, majd Judenburgban elvégezte a harmadik probációt. 1741–4-ben Zágrábban egy évig hitszónok volt, majd előadta a hároméves bölcseleti kurzust. 1745–7-ig Laibachban tanított bölcseletet. Utána két-két évig Zágrábban és Goriziában a kazuisztika tanára volt. Visszatérve Zágrábba egy évig kazuisztikát tanított, és egyig házgondnokként működött. 1754-ben Varasdon látta el ezt a feladatot. A következő évtől Zágrábban még egy évig tanított, majd haláláig lelkipásztori munkát végzett. A Szűzanya szeplőtelen fogantatásáról szóló latin nyelvű ünnepi beszéde Nagyszombatban nyomtatásban is megjelent.

M: Oratio de SS. Virginis intemerato Conceptu. Nagyszombat, 1736; Kronka aliti szpomenek […] Zágráb, 1762. Ir: Nom. II. 851–2; So IV. 1563–4; St 205; Szi VII. 882.született: 1707-06-30, Krapina (okt. 30. Zágráb?)belépés: 1724-10-14, Bécsfogadalom: 1743-02-2, Zágráb, 4 fog. prof.papszentelés: 1738-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1762-09-25, Zágrábbeszélt nyelvek: horvát