Lázár József

1919. máj. 1. Mezőkövesd. Nyelv: magyar. SJ 1939. aug. 14. Bp. Psz. 1957. jan. 25. Pomáz. F. 1977. máj. 31. 4 fog. prof. †1997. máj. 4. Pannonhalma.

Húszéves korában kezdte meg szerzetesi életét: két év próbaidő és egy év retorika Bp.-en a Manrézában. A bölcseletet Kassán végezte, de a harmadik évet a háború miatt Pécsett fejezte be. Két év magisztériumra is ott maradt. Szegedről a teológia második évében Nyugatra akart szökni a nemzetközi gyorsvonat hálókocsija alatt rendtársával, Wéber Jánossal. A vonat indulása előtt, még a Keleti pályaudvaron, felfedezték őket. Lázárt Kistarcsára internálták, ahol több mint négy évet töltött. Az ottani „teológiai főiskolán” befejezte tanulmányait. Szabadulása után az építőiparban kezdett dolgozni. 1957. január 25-én Pomázon három másik jezsuitával együtt Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök titokban pappá szentelte. Hivatalos működési engedélyt lelkipásztori tevékenységre nem kapott. 1964–7 között levelező tagozaton elvégezte a középfokú építőipari technikumot, és főművezetői beosztásban dolgozhatott. 1979-ben elérte nyugdíjhatárt, így nem függött többé a munkahelyétől. Ezért jelentkezett a helyi illetékes egyházi főhatóságnál papi szolgálattételre. 1981-ig Egercsehiben volt plébános. Ekkor kétévi római tanulmányútra mehetett Rómába, előkészületként a leányfalusi lelkigyakorlatos házban végzendő munkára. Abba belekapcsolódott, de átvette az iregszemcsei plébániát is. Amikor 1990-ben a szerzetesrendek újra működni kezdtek, a kispesti jezsuita plébániára került lelkipásztornak. 1995-ben beutalták a pannonhalmi szociális otthonba, ahol rövidesen meghalt.

Ir: Cat. Def. III. 55; Hetényi Varga II. 204–8; MJTN 137; Pálos 178–9; P. Lázár József S. J. 1919–1994. ProvH 50. (1997. július–augusztus) 23; KMJ III. 194–5; P. Lázár József (1919–1994). Jezsuita misszió. Mezőkövesd, 2010. 279; Miklósházy 38–9.született: 1919-05-1, Mezőkövesdbelépés: 1939-08-14, Bpfogadalom: 1977-04-22, 4 fog. prof.papszentelés: 1957-01-25, Pomázmeghalt: 1997-05-4, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar