Lenner József

1886. febr. 21. Orsova. Nyelv: magyar. SJ 1902. júl. 30. Nagyszombat. Psz. 1913. júl. 27. Innsbruck. F. 1920. febr. 2. 4 fog. prof. †1962. jan. 29. Pannonhalma.

Tizenhat éves korában Nagyszombatban lépett be a Társaságba. Az újoncidő befejezése után Kalocsán elvégezte a gimnázium utolsó két évét, majd St. Andräba került retorikára. Pozsonyban 1908–10-ig bölcseletet, Innsbruckban 1911–4-ig teológiát tanult. 1913-ban szentelték pappá. 1917-ben Bp.-en megszerezte matematikából és fizikából a tanári oklevelet. A harmadik próbaévet 1918-ban Nagyszombatban végezte. Az iskolák államosításáig (1948) egész életét a tanításnak és a nevelésnek szentelte. Többször járt Angliában, ott szerzett tapasztalatait igyekezett itthon is megvalósítani. Főleg matematikát, fizikát és angol nyelvet tanított. 1918–28 és 1938–41 között Kalocsán, 1928–38-ban és 1941–8-ban Pécsett volt tanár, gimnáziumi igazgató és az internátus főnöke. 1950-ben Pécsről vitték Mezőkövesdre. Onnan rövidesen Miskolcra távozott, ahol följelentés alapján elfogták, és Kistarcsára internálták; innen 1953 őszén szabadult. Hamarosan a pannonhalmi szociális otthonba került haláláig.

Ir: Cat. Def. I. 29.081; Hetényi Varga II. 208–10; MJTN 139; MKL VII. 793; Pálos 179; Baják M.: P. L. J. KMJ III. 45–6; Kövecs F.: P. Lenner József SJ Arany – Ezüst 12. (2003 húsvét) 1, 4–6; Miklósházy 39.született: 1886-02-21, Orsovabelépés: 1902-07-30, Nagyszombatfogadalom: 1920-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1913-07-27, Innsbruckmeghalt: 1962-01-29, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar