Lippay János

1606. nov. 1. Pozsony. Nyelv: magyar. SJ 1624. okt. 7. Leoben. Psz. 1635. márc. 24. Graz. F. 1643. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1666. jún. 12. Trencsén.

Pozsonyban született, Leobenben lépett be a Társaságba. 1626–8-ban Grazban bölcseletet tanult. 1629–30-ban Győrben, 1631-ben Nagyszombatban grammatikát tanított. 1632–5 között Grazban tanult teológiát, és héber nyelvet tanított. Ott szentelték pappá 1635-ben. A következő évben hitszónok volt Komáromban. 1638–41-ben Győrben rektorként működött. 1642–5-ben Bécsben a Pázmáneum igazgatója és a héber nyelv tanára volt. 1646-ban Nagyszombatban a rektorhelyettesi hivatalt látta el. 1647-ben Szakolcán, 1649-ben Trencsénben lett házfőnök. 1653-ban Nagyszombatban konviktusi igazgató, 1654–8-ban Ungváron rektor volt. 1659–66-ig bátyjának, Lippay György esztergomi érseknek pozsonyi udvarában élt. Itt írta az első magyar nyelvű kertészeti szakkönyvet: Posoni kert. I: Virágos kert; II: Veteményes kert; III: Gyümölcsös kert. Foglalkozik a kert tervezésével, a terep kiválasztásával, a növény és a környezet kölcsönhatásával, az öntözéssel, trágyázással, talajjavítással stb.

M: Calendarium oeconomicum perpetuum az az esztergomi érsek […] pozsonyi gondviselőjének majorságról írt lajstroma. Nagyszombat, 1662 (újabban: Néprajzi Közlemények. 1963); De insitionibus et seminatione. Bécs, 1664; Posoni kert. I. Nagyszombat, 1664; II. Bécs, 1664; III. Bécs, 1667. Ir: CPA II. 660; DHCJ III. 2367–8; LKKOS 822; MAMŰL VII. 32–3; MÉL II. 77; MKL VII. 874; Petrik; Po III/2 12671–8; RMK I. 995, 1009, 1016, 1054; So IV. 1858; Szi VII. 995; Takács S.: Kertjeink a XVIII. század első felében. Budapesti Szemle 163. (1915) 161–88. (= Uő: Szegény magyarok. Bp., 1927, 381–432); Rapaics R.: A magyarság virágai. Bp., 1932. 284–92; Gombócz E.: A magyar botanika története. Bp., 1936. 139–42; Rapaics R.: Magyar kertek. Bp., 1940. 55–95; Vladár F.: Lippai János, kertgazdáink első nevelőmestere. (1606–1666) Élet és Tudomány 15. (1960) 1155–8; Somos A.: Lippai János, a magyar szőlészeti irodalom megteremtője. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve (1961) Gödöllő, 1961; Holovics F.: Lippairól néhány adat. Adatrögzítés 1961. szeptember 9. 4; Geday G.: Háromszáz éves a „Posoni kert”. Kertészet és Szőlészet 1964. 24; Vértesy M.: Az első magyar kertészeti szakkönyv. Vigilia 30. (1965) 510–2; Uő: A háromszáz éves „Posoni Kert” Könyvtáros 15. (1965) 160; MTermTud 327–8; Kosztya 336–7; Fábián Gy.: Lippai János, a kertek ismerője. ProvH 42. (1996. február–március) 20–1; Stirling J.: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században. Bp., 1996. 214–30.született: 1606-11-1, Pozsonybelépés: 1624-10-7, Leobenfogadalom: 1643-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1635-03-24, Grazmeghalt: 1666-06-12, Trencsénbeszélt nyelvek: magyar