Liptay Mihály

1819. szept. 12. (SJ forrás szerint: okt. 30.) Beregszász. Nyelv: magyar. Psz. 1844. aug. 2. Nyitra. SJ 1857. júl. 30. Nagyszombat. †1864. dec. 16. Kalocsa.

A Társaságba lépése előtt tizennégy évig piarista rendtag volt. A bp.-i piarista levéltárban a következő életrajzi adatait tartják számon: „A mi anyakönyveink szerint Beregszászon 1819. szeptember 12-én született. Eredeti neve Liptay Mihály volt, a piaristáknál vette föl a Ludovicus a S. Eleonora szerzetesi nevet. A nagykárolyi piarista gimnáziumot végezte el és 1835. szeptember 12-én lépett be a rendbe, a kecskeméti noviciátusba. Ünnepélyes fogadalmát 1840. december 26-án tette le Vácott, pappá pedig 1844. augusztus 2-án szentelték Nyitrán. Ezt követően még Tatán és Vácott tanított, ahol utoljára, 1856/1857-ben a novíciusok promagisztere volt.” Római egyházi engedéllyel 1857. július 30-án Nagyszombatban lépett át a Jézus Társaságába. Próbaidejének első évét az újoncházban töltötte, utána két évig Bécs-Kalksburgban, a jezsuita gimnáziumban a fiatalabb magyar növendékek nevelője volt. 1861-től haláláig Kalocsán konviktusi felügyelő, a nagy természetrajzi gyűjtemény őre, és egy évig magyar–görög szakos tanár is volt.

M: Adatok a kalocsai főgimnázium történetéhez 1765–1860. Kalocsa, 1863. Ir: Cat. Def. I. 2.980; MJTN 142; MKL VII. 877; Tóth 25.született: 1819-09-12, (SJ forrás szerint: okt. 30.) Beregszászmeghalt: 1864-12-16, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar