Mahács Károly

1886. okt. 5. Pozsony. SJ 1901. aug. 19. Nagyszombat. Psz. 1917. Innsbruck. F. 1919. febr. 2. Bp. †1960. márc. 3. Pannonhalma.

A noviciátust Nagyszombatban végezte, a következő két évben St. Andräban volt retorikus. 1906–7-ben Pozsonyban filozófiát hallgatott. 1908–11-ig Kalocsán befejezte középiskolai tanulmányait. 1912–9 között Innsbruckban teológiát tanult, közben 1918-ban Nagyszombatban elvégezte a terciát. 1919–23 között a bp.-i Tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1924–30 között a pécsi Pius Gimnáziumban tanított matematikát, fizikát és földrajzot. Meggyengült egészsége miatt 1931–3 között a noviciátusban oktatott. 1934–46 között újból a pécsi Pius Gimnáziumban tanította szaktárgyait. 1947–50 között Szegeden lelkész és templomi gyóntató volt. A szétszóratás idején először Vácra internálták, majd 1951-től haláláig a pannonhalmi szociális otthon lakója volt.

Ir: Pálos 180; MJTN 146; Miklósházy 40.született: 1886-10-5, Pozsonybelépés: 1901-08-19, Nagyszombatfogadalom: 1919-02-2, Bppapszentelés: 1917-0-0, Innsbruckmeghalt: 1960-03-3, Pannonhalma