Makó Pál

1724. júl. 18. Jászapáti. Nyelv: magyar. SJ 1741. okt. 20. Trencsén. Psz. 1755. Graz. F. 1759. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1793. aug. 19. Buda.

Jászapátiban született, Egerből lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Győrben elvégezte a tanárképzőt. 1745–7-ben Nagyszombatban tanult bölcseletet. Utána egy-egy évig Ungváron és Nagyszombatban tanított középiskolában. 1750–1-ben matematikát tanult Bécsben. Utána egy évig retorikát tanított Nagyszombatban. 1753–6-ban Grazban végezte a teológiát. 1755-ben szentelték pappá. 1757-ben a bécsi Theresianumban matematikát tanított. A következő évben Besztercebányán volt harmadik probációban. 1759–60-ban Nagyszombatban matematikát, majd bölcseletet tanított. 1763-tól a Társaság feloszlatásáig a bécsi Theresianumban volt a matematika és a bölcselet tanára. Nagy odaadással végezte a tudományos munkát. Dolgozott a skolasztikus filozófia megújításán; Christian Wolff, John Locke műveit tanulmányozta. Bölcseleti könyvei több kiadást értek el nemcsak Bécsben, hanem másutt is, főleg Itáliában a 19. században. A differenciál- és integrálszámításokban Descartes ideáit követte. A Társaság feloszlatása után váci kanonok lett. A nagyszombati egyetemen annak Pestre költözése után is tanított. Közreműködött Mária Terézia Ratio educationisának kidolgozásában (1777). A pesti egyetem civil mérnökképzésre 1782-ben alapított Institutum Geometricumának nemcsak szervezője, hanem első igazgatója lett. Az intézet négy tanára szintén exjezsuita volt. Rausch Ferenc geometriát, Horváth K. János fizikát és mechanikát, Mitterpacher József matematikát és géptant, Mitterpacher Lajos földművelést tanított. Makó középiskolai tankönyv írására is talált időt. Aritmetikája 1777–1841 között tizenhat kiadást ért meg. Ismertek voltak latin nyelvű költeményei is, melyekből Mo.-on és Svájcban néhány tankönyvben jelent meg.

M: Evangeliarum liber unus. Bécs (Nagyszombat?), 1752; Compendiaria Logicae institutio. Nagyszombat, 1759; Tentamen de arte placendi. Nagyszombat, 1761; Compendiaria Metaphysicae institutio. Nagyszombat, 1761; Carminum libri 3. Nagyszombat, 1761; Compendiaria Physicae institutio. Nagyszombat, 1762; Materia tentaminis publici. Nagyszombat, 1763; Freudenbezeugungen. Nagyszombat, 1764; Compendiaria Matheseos institutio. Nagyszombat, 1764; Dissertatio de figura Telluris. Olmütz, 1767; Calculi differentialis et integralis institutio. Bécs, 1768; De arithmeticis et geometricis aequationem resolutionibus. Bécs, 1770; Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Blitzes. Bécs, 1772; Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper. Bécs, 1775; Physikalische Abhandlung vom Nordlichte. Bécs, 1773; Oratio quam anno 1777 […] Budae. Buda, 1777; Institutiones arithmeticae in usum gynasiorum. Buda, 1777; Elementa Geometriae practicae. Buda, 1778; Elementa matheseos purae. Buda, 1778; Elegiacon. Buda, 1780; Oratio in auguratione universitatis Budensis. Buda, 1780; Dissertationes physicae. Buda, 1781; Brevis institutionum linguae ungaricae adumbratio. Buda, 1792. Ir: DHCJ III. 2480–1; MAMŰL VII. 255–7; MÉL II. 130; MKL VIII. 554; Nom. II. 932; Pe 1130; Petrik 1712–1860/II. V. VII; Po III/2 13343–6; Po Magyar 1104–8; So V. 388–92; St 216–7. VIII. 429–32; Elfelejtett magyar tudós. Kerekgedei Makó Pál SJ élete. Magyar Kultúra (1929) 2, 24–30; Sárközy P.: Kerekgedei Makó Pál élete és matematikai müködése. Matematikai és Fizika Lapok 36. (1929) 23–34; Uő: Kerekgedei Makó Pál (1724–1793). Nagyszombati régi matematikusok. Pannonhalma, 1933. 246–8; Takács J.: Makó Pál. A jezsuita iskoladráma. II. Bp., 1937. 14; Pfeiffer V.: Makó Pál. Magyar filozófusok a XVIII. század végén. Szeged, 1941. 26–7; Pákay Zs.: Makó Pál. JTÉ (1942) 483; Szimán O.: Az első magyar nyelvű könyv az elektromosságról. Fizikai Szemle 10. (1960). 252–5; Zemplén J.: Makó Pál. A mechanika története a magyarországi fizikai irodalomban. BME tudományos közleményei 8. (1961) 1, 114–8; Kofler K.–Vekerdi L.: Fejezetek a matematika történetéből. Bp., 1964. 42–5; Szénássy B.: A magyarországi matematika története. Bp., 1970; F. Csanak D.: Makó Pál. A Ratio educationis és az iskolai újságok. MKSz 91. (1975) 247–50; Szörényi L.: Makó Pál levele Rogerius Boscovich-hoz. Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577–1797. Szeged, 1989. 135–41; Wirth L.: Makó Pál élete és fizikusi munkája. A magyarországi fizika klasszikus évszázadai 1590–1890. Piliscsaba, 2000, 161–75; Staud I. 199; Takács 97.született: 1724-07-18, Jászapátibelépés: 1741-10-20, Trencsénfogadalom: 1759-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1755-0-0, Grazmeghalt: 1793-08-19, Budabeszélt nyelvek: magyar