Mattota György

1593. ápr. 23. Kapronca. SJ 1618. okt. 29. Leoben. Psz. 1627. Bécs. F. 1634. okt 1. Zágráb. †1661. jan. 21. Zágráb.

A horvátországi Kaproncán született, huszonöt éves korában Leobenben lépett be a Társaságba. 1621–3-ban bölcseletet tanult Bécsben. Tanulmányait egy évig Grazban a teológiával folytatta, majd Zágrábban grammatikát tanított, és 1627-ben visszatért Bécsben a teológiára, ahol pappá szentelték. 1628-ban Eberndorfban végezte a harmadik próbaévet. 1629–36-ban Zágrábban volt miniszter, a gazdasági ügyek intézője és szemináriumi nevelő. A következő évben Győrben intézte egy évig a gazdaségi ügyeket, Pozsonyban házgondnok volt szintén egy évig, majd Zágrábban szemináriumi felügyelő. Utána Varasdon intézte két évig a ház gazdasági ügyeit, majd Zágrábban volt felügyelő a szemináriumban. 1643–8-ban Varasdon vezette az építkezéseket. A következő évben Nagyszombatban élt, de a katalógus nem jelez semmilyen hivatalt. 1650-ben Varasdon, a következő évben Zágrábban volt házgondnok. 1652-ben a katalógus jelzi, hogy Mattota Sopronban végez lelkipásztori szolgálatot. Utána folytatta vándoréletét a rendházak gazdasági ügyeinek intézésével Győrben, Varasdon, Zágrábban, Sopronban, majd 1659–61 között Zágrábban, ahol meghalt.

Ir. CPA II. 669.született: 1593-04-23, Kaproncabelépés: 1618-10-29, Leobenfogadalom: 1634-10-1, Zágrábpapszentelés: 1627-0-0, Bécsmeghalt: 1661-01-21, Zágráb