Menyhárth László

1849. máj. 30. Szarvaspuszta. Nyelv: magyar. SJ 1866. aug. 13. Nagyszombat. Psz. 1879. Innsbruck F. 1883. aug. 15. 4 fog. prof. †1897. nov. 16. Zumbo.

Szarvason született, Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A próbaévek után Kalocsán három évig konviktusi nevelő és két évig a természetrajz tanára volt. Ebben az öt évben gyűjtötte Kalocsa és vidéke növényzetét, eközben feldezett hat addig teljesen ismeretlen növényt és húsz variánst. Leírása 1877-ben jelent meg Kalocsán. 1874–5-ben Pozsonyban bölcseletet tanult, majd egy évig újra Kalocsán tanított természetrajzot és matematikát. A teológia első három évét Innsbruckban végezte, ahol 1879-ben pappá szentelték, a negyediket pedig az angliai St. Buenóban. 1881-ben St. Andräban volt harmadik probációban. 1882-től Kalocsán négy évig a konviktus igazgatója, majd újabb négy évig az egész intézet rektora volt. Természetrajzot akkor is tanított. Ő vitte keresztül, hogy a jövendő tanárok alapos kiképzést kapjanak, és megszerezzék a tanári diplomát. Ezért kérte, hogy Bp.-en legyen rendház, ahonnan a jelöltek az egyetemen végezhessék tanulmányaikat. 1890-ben a kelet-afrikai zambezi misszióba került. Ott a boromai központot egészségesebb helyre vitette át. Meteorológiai állomást is alapított, melynek megfigyeléseit P. Fényi Gyula publikálta Kalocsán. Növénytannal ott is foglalkozott. Húsz általa felfedezett növény viseli a nevét. A bécsi múzeum számára 1300 növényt és magot küldött. Tőle származik a világiak bevonásának ideája a missziós munkába. Negyvennyolc éves korában maláriában halt meg.

M: Kalocsa, vidékének növénytenyészete. Kalocsa, 1877; A Jézus-társasági kalocsai érseki Stephaneum. Kalocsa, 1888; Meteorologische Beobachtungen in Süd-Afrika. 2. kiad. Kalocsa, 1905; Plantae Menyhartianae. Bécs, 1905; A. F. Gomes: Viagem no interior da Africa pelo rio Zambese. Diario do P. L. Menyhárt. Boletim da Sociedade dos estudios da colónia de Moçambique 36. (1938) 85–128; Fényi Gy.: Menyhárt L. megfigyelései Boromán. Mathematikai és Természettudományi Értesítő (1895) 458–72; Uő: Meteorologische Beobachtungen in Süd-Afrika. Kalocsa, 1896–1905; Uő: Ergebnisse der Beobachtungen der Temperatur und des Luftdruckes in Boroma. Sitzungsberichte K. A. W. Wien. 121. (1912) 2063–78; Megkérlelő imádság Jézus szentséges Szívéhez az afrikai négerekért. Bp., é. n. Ir: Cat. Def. I. 9.090; DHCJ III. 2631; Gu XVIII. 810; MÉL II. 190; MJTN 150–1; MKL VIII. 970; Po III/2 13343–6; Petrik 1876; So IX. 870–1; Szi VIII. 1093–4; Tóth 26; Cziráky Gy.: A mi apostolaink. Menyhárt László magyar hithirdető élete és működése. Bp., 1897; Magyar Jezsuiták 61–88; H. Schinz: Plantae Menyhártianae. Flora des Unter-Zambezi. Denkschriften H. A. W. 78. (1905) 367–446; KK 149–50; Velics L.: Magyar szerzetesek a Zambézi mentén. P. Menyhárt László. Mária Kongregáció 4. (1911. április) 8, 255–8; Hauer F.: Menyhárt László megfigyelései Afrika belsejében. Kalocsa, 1913; Magyarok a Zambézi őserdőiben. II. rész. Menyhárt László. Katolikus Missziók 5. (1929. december) 12, 5–6, 6. (1930. január) 1, 4–5, 6. (1930. február) 2, 3–4; Lévay M.: Menyhárt László. A katolikus hitterjesztés története. II. Bp., 1938. 502; Ács T.: Mozambik és magyar geográfusai. Akik elvándoroltak. Bp., 1940. 52–68; Kerkai 134–5; Gyenis A.: Hittel és tudással. Bp., 1941. 207–41; Veres Gy.: P. Menyhárt László. Magyar jezsuiták Afrikában. Bangha Béla Évkönyv Bp., 1941. 54–5; Bozsó Ferenc: Menyhárt László. Kalocsa nevezetes emberei. Katona István Társaság Tanulmányai Kalocsáról. (1971) 263; Gergely P.: Menyhárt László. Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Bp., 1973. 235; Krizsán L.: „Fiat panis”. Vigilia 1985, 9, 302–21; Uő: Menyhárt László tudományos működése a Zambezi mentén. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1. (1985); Petruch 221–55; Menyhárt László. Magyar Nagylexikon. Bp., 1995. XII. 929; Menyhárt László. Kalocsai Kollégium 8. (1996) 23; Lacza 122.született: 1849-05-30, Szarvaspusztabelépés: 1866-08-13, Nagyszombatfogadalom: 1883-08-15, 4 fog. prof.papszentelés: 1879-0-0, Innsbruckmeghalt: 1897-11-16, Zumbobeszélt nyelvek: magyar