Merckler Márk

1555 k. Nagydemeter. Nyelv: magyar. SJ 1588. Wilna. F. 1594-ben már 4 fog. prof. †1595. márc. Erdély-Ardealu.

Az erdélyi Nagydemeterben született, valószínűleg világi papként lépett be 1588-ban Wilnában a Társaságba. 1590–2-ben elöljáró volt a moldvai misszióban. Az 1594. évi katalógus szerint Turócból Erdélybe kellett mennie. Itt már négyfogadalmas professzus volt. 1595-ben ismeretlen helyen magyar hitszónokként működött, amikor márciusban meghalt.

Ir: CPA I. 729.született: 1555-0-0?, Nagydemeterbelépés: 1588-0-0, Wilnameghalt: 1595-03-Erdély-Ardealubeszélt nyelvek: magyar