Mihalcz (Mihalecz, Miháltz, Mihatz) István

1726. dec. 27. Retteg. Nyelv: magyar. SJ 1742. okt. 3. Trencsén. Psz. 1756. F. 1760. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1785. jan. Sinkfalva.

Rettegben született, Kolozsvárról lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Gyöngyösön grammatikát tanított. 1746–8-ban Kassán tanulta a bölcseletet. Utána egy-egy évig Egerben és Esztergomban, két évig Kolozsváron tanított középiskolában. A teológiát 1753–6-ban Nagyszombatban végezte. 1756-ban szentelték pappá. 1757-ben Besztercebányán volt harmadik probációban. Nagyszombatban 1758-ban retorikát, 1759-ben etikát és természetjogot tanított, majd 1760–1-ben magyar hitszónok és katekéta volt. 1762–3-ban Budán misszionáriusként, a következő évben Székesfehérváron katekétaként működött. 1764–6-ban Kolozsváron hitszónok, 1767-ben Székelyudvarhelyen misszionárius, 1768–9-ben újra Kolozsváron hitszónok és 1770–3-ban Gyulafehérváron misszionárius volt. A rend feloszlatása után apostoli protonotárius, királyi apostoli misszionárius volt Erdélyben, és a sinkfalvi plébánia adminisztrátora.

M: Etica animalium. Kolozsvár, 1751; Etica hominum. Kolozsvár, 1752; Az okosok hite. Kolozsvár, 1765; Keresztény Seneca. Kolozsvár, 1768; Utazó, s a jövevény unitarius vallásról beszélgető catholikus. Kolozsvár, 1770; Vanier Jakabnak […] Paraszti majorja. Nagyszeben, 1779; Septimius Tertullianus a régiségekről írt könyve. Kolozsvár, 1781. Ir: MKL IX. 117; Nom. II. 1010–1; Pe 1158; Petrik 1712–1860/II; So V. 1079–80; St 228; Szi VIII. 1272–3.született: 1726-12-27, Rettegbelépés: 1742-10-3, Trencsénfogadalom: 1760-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1756-0-0meghalt: 1785-01-Sinkfalvabeszélt nyelvek: magyar