Miklósházy Attila

1921. ápr. 5. Diósgyőr. SJ 1949. aug. 4. Psz. 1961. jún. 18. F. 1966. aug. 15.

A noviciátust a zugligeti Manrézában kezdte, de az épület elkobzása után Szegeden folytatta. Innen került a jászberényi kényszertartózkodási helyre, ahonnan megszökött. Tanulmányait a Központi Szemináriumban folytatta, ahol két évet végzett, de mint jezsuitának nem volt maradása. 1952-től Bp.-en, az István kórházban műtősként dolgozott, 1953–5 között munkaszolgálatos katona volt. Leszerelése után visszament a kórházba dolgozni, ahol részt vett az 1956-os forradalomban, majd külföldre távozott. A pullachi Berchmans kollégiumban fejezte be filozófiai tanulmányait. 1957–9 között magiszter lett Bécs-Kalksburgban. 1959-től Kanadába rendelték a teológia elvégzésére, melyet 1963-ban fejezett be, közben pappá szentelték. Majd Montrealban a Loyola College-ba küldték teológiát tanítani. 1964-ben a terciát St. Jeromban végezte. Utána, 1965–7 között Rómába küldték bienniumra. Disszertációját A keletszír anafora eucharisztikus pneumatológiájáról írta. 1967-től a torontói Regis College-ban tanított rendszeres teológiát és liturgiát. Közben rendszeresen adott lelkigyakorlatokat. 1974-ben a torontói Szent Mihály egyetem teológiai fakultása meghívta professzornak. 1984–97 között szintén Torontóban a Szent Ágoston egyházmegyei szemináriumban dékán és teológiaprofesszor. 1989-ben II. János Pál pápa kinevezte a külföldi magyarok püspökének; e tisztséget 2006-ig töltötte be. Nyugdíjazása után továbbra is a Szent Ágoston szemináriumban maradt; számos könyvet írt.

M: East-Syrian Eucharistic Pneumatology. Róma, 1968; Benedicamus dominus – Áldjuk az Urat. Eisenstadt, 1984; Benedicamus Domino! Let us Bless the Lord! Toronto, 2001; A tengeren túli emigráns magyar katolikus egyházi közösségek rövid története Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában Toronto, 2005; The Origin and Development of the Christian Liturgy according to Cultural Epochs: Political, Cultural and Ecclesial Backgrounds. 5 k. Lewiston, 2006; Egy szív – egy lélek. Bp., 2009; MJN; Jézus Szíve lelkiség a 21. században. Toronto, 2010; Miklósházy; A Jézustársaság karizmája. Toronto, 2011; XVI. Benedek a papságról. Toronto, 2012; A Szentszék és a jezsuiták. Toronto, 2012; Találkozás a Szent Valósággal. Bp., é. n. Ir: Pálos 181–2; MKL IX. 152; MJTN 153; Miklósházy A.: Önéletrajz – A kezdet demokratikus. Anima Una (1957) 44–54; Nyugati magyarok új püspöke. KatSzle 3. (1989) 4, 317; A magyar emigránsok új püspöke. P. Miklósházy rövid életrajza. Cor Unum 198. (1989. augusztus) 1–2; MJV I. 30–8; Sajgó Sz.: Türelem és összefogás. Beszélgetés Miklósházy Attilával. A Szív 78. (1992. július–augusztus) 7–8, 307–12; Lukács L.: „Ne feledkezzetek róluk!” Új Ember 48. (1992) 32, 4; Filip G.: Az iskolateremtő hitről és hivatásról. Keresztény Élet 1999. július 4. 3; Szikora J.: Idővel kevesebb magyar papra lesz szükség Nyugaton. Beszélgetés Miklósházy Attila püspökkel. Új Ember 55. (2000) 35, 4–5; Lányi B.: Itt csak missziós lelkülettel lehet helytállni. A külföldi magyarok püspöke Miklósházy Attila SJ. Új Ember Magazin 2. (2005) 8, 7; Kipke T.: Reménység, majd döbbenet. Új Ember 61. (2005) 43, 6; Lányi B.: A külföldi magyarok püspöke: Miklósházy Attila SJ Familia 2. (2005. augusztus–szeptember); Kipke T.: Nem a tétlenség ideje következik. Miklósházy Attila nyugalomba vonult. Új Ember 62. (2006) 16–7, 8; MJN 206–9.született: 1921-04-5, Diósgyőrbelépés: 1949-08-4fogadalom: 1966-08-15papszentelés: 1961-06-18meghalt: 2018-12-28, Toronto