Molnár László

1840. ápr. 16. Pozsony. SJ 1858. aug. 11. F. 1876. feb. 2. 4 fog. prof †1910. feb. 18. Kalocsa.

A kétéves próbaidőt Nagyszombatban és egy év retorikát St. Andräban végzett. Utána Kalocsán tanított 1865-ig. A bölcseleti tanulmányokra Pozsonyba került 1867–9-ben. Egyévi kalocsai működés után Innsbruckban a kétéves teológiai kurzust végezte. 1872-ben szentelték pappá. Két évig latin-, görög-, némettanár volt Kalocsán. 1875-ben Prágában végezte a harmadik próbaévet. 1876–93 között Kalocsán tartózkodott. Három évig készült a tanári vizsgára, majd főleg latin és görög nyelvet tanított. 1882–6-ban rektor és iskolaigazgató volt. 1894-ben Nagyszombatban lett rektor és újoncmester. 1906-ban visszakerült Kalocsára, ahol haláláig rektor és iskolaigazgató volt. Kalocsai és nagyszombati működése mutatja kiváló tehetségét a középiskolások és a rendi újoncok nevelésében.

M: Jézus Társaságának szabályai. Pozsony, 1890; Kempis Tamás: Krisztus követéséről. Kalocsa, 1891; A katolikus ifjúság imádságos könyve. Kalocsa, 1901; Keresztúti ájtatosság a kalocsai ifjúsági imakönyvből. Eger, 1936. Ir: Cat. Def. I. 12.137; Gu XVIII. 1187; MJTN 156; MKL IX. 1187; Tóth 27; KK 145–6; Tomcsányi L.: Molnár László SJ. Mária Kongregáció 3. (1910. március) 7, 215–7; Baják M.: Tanár és elöljáró. P. Molnár László emléke. Jezsuita Nevelés 1 (1955) 12, 300–3.született: 1840-04-16, Pozsonybelépés: 1858-08-11fogadalom: 1876-02-02, 4 fog. profmeghalt: 1910-02-18, Kalocsa