Müller Lajos

1874. júl. 22. Dunaföldvár. SJ 1903. szept. 7. Nagyszombat. Psz. 1896. Pécs. F. 1918. febr. 2. 4 fog. prof. Bp. †1945. márc. 27. Szeged.

Gimnáziumi tanulmányait a pécsi piaristáknál és cisztercieknél végezte. 1892–6-ban a pécsi egyházmegye papnövendéke volt. 1896-ban szentelték pappá. Káplán volt Sombereken, Szekszárdon, Kisvaszaron és Villányban. 1903. szeptember 7-én Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után egy évig Kalocsán volt nevelő, utána Nagyszombatban működött mint magyar hitszónok. 1908–9-ben Pozsonyban bölcseletet tanult. Ezután egy évig Szatmárnémetiben volt hitszónok. 1910–11-ben Innsbruckban kellett elmélyítenie teológiai ismereteit. 1912-től Bp.-en végzett intenzív lelkipásztori munkát. 1916-ban a harmadik probációval St. Andräban fejezte be rendi képzését. Utána Bp.-en kezdte meg lelkipásztori működését, majd 1919-ben Nagyszombatban újoncmester lett. Ezt a hivatását folytatta 1921-től Szegeden és a következő évtől Érden. 1929–30-ban Bp.-en volt lelkipásztor. 1931-től haláláig Szegeden működött mint rektor, szemináriumi régens, a morális, az egyházjog, a lelkipásztorkodás és az asztetika–misztika tanára. Mellette keresett lelkipásztor és lelkiségi író volt.
M: Ima és hivatás. Bp., 1912; Ne mentegesd magad. Bp., 1913; A IV. parancsolat. Bp., 1914; A Jó Isten kórháza. Tisztítóhely. Bp., 1914; Des leiben Gottes Siechenhaus. Bp., 1915; Az isteni Gondviselés. Bp., 1915; Ima és gondviselés. Bp., 1915; Keresztény házasság. Bp., 1921; Jézus Szíve hónapja. Bp., 1923; Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp., 1924; Az első parancsolat. Bp., 1924; A második parancsolat. Bp., 1924; A harmadik parancsolat. Bp., 1924; Az ötödik parancsolat. Bp., 1924; Elmélkedések. Bp., 1925; A hetedik és tizedik parancs. Bp., 1925; A boldogság útja. Bp., 1925; Az isteni erények. 2 k. Bp., 1926; A római index. Bp., 1926; Az anyaszentegyház öt parancsa. Bp., 1926; Bernhard Zsigmond SJ. Bp., 1926; Az egyházi rend. Bp., 1928; Az utolsó kenet. Bp., 1928; A penitenciatartás. Bp., 1928; A házasság. Bp., 1928; Szentlélek novéna. Bp., 1930; Általános és részletes lelkiismeretvizsgálat. Bp., 1930; Aszketika és misztika. 2 k. Bp., 1930–1; Leányhivatások. Bp., 1931; Bozemu Sercu czesc i chwalka. Krakkó, 1931; Sziklán épült kincses ház. Bp., 1931; A római index. Bp., 1932; Szeressétek egymást! Bp., 1932; A farkasok között. Bp., 1932; A kis titok. Bp., 1932; Boldog Asszonyanyánk. Bp., 1932; Ferrero Benigna Consolata nővér élete. Bp., 1933; A nagy szentség szolgálatában. Bp., 1934; Szent bilincsek. Bp., 1934; Kövess engem! Elmélkedések Jézus Krisztus követéséről. Bp., 1934; Isten kezében. Bp., 1935; A jó Isten. Bp., 1935; Legyetek tökéletesek! Bp., 1936; Pünkösdi ajándék. Bp., 1936; Jertek, imádjuk! Bp., 1937; A kereszt iskolája. Bp., 1937; Der heilige Joseph. Innsbruck–Lipcse, 1937; Rejtett gyémánt. Bp., 1937; A kereszt diadala. Bp., 1938; „Példát adtam nektek”. Bp., 1938; Censuris irretiti. Szeged, 1938; Szeretett minket. Szeged, 1939; Példabeszédekben szólott. Szeged, 1940; Harmatozzatok egek. Szeged, 1939; „Igazság és élet”. Szeged, 1940; Példabeszédekben szólok. Szeged, 1940; Tanuljatok tőlem. Szeged, 1940; Apostolkodás a haldoklók megsegítésére. Szeged, 1942; Árpádházi Boldog Margit élete (1243–1270). Szeged, 1942; A falu angyala. Mirbach Frida grófnő élete. Pécs, 1943; A Jézus Szíve-tisztelet története. Pécs, 1944; Apostoli hitvallás 2 k. Pécs, 1944.

Ir: Cat. Def. I. 23.433; DHCJ III. 2766; F-V 18–9; MJTN 160–1; MKL IX. 413–4; Petrik 1911-I; Tóth 27–8.született: 1874-07-22, Dunaföldvárbelépés: 1903-09-7, Nagyszombatfogadalom: 1918-02-2, Bp, 4 fog. prof.papszentelés: 1896-0-0, Pécsmeghalt: 1945-03-27, Szeged