Muzslay (Muselay) István

1923. jan. 9. Bajót. Nyelv: magyar. SJ 1942. aug. 14. Bp. Psz. 1951. aug. 22. Maastricht. F. 1976. febr. 2. 4 fog. prof. München. †2007. máj. 14. Leuven.

Bajóton született tanítócsaládban. A középiskolát Kalocsán, noviciátusát Bp.-en, bölcseleti taulmányait Szegeden végezte. 1948-ban Kalocsán volt prefektus. Teológiát 1949–52-ig a hollandiai Maastrichtben tanult, ahol 1951. augusztus 22-én pappá szentelték. 1953-tól a tilburgi egyetemen közgazdasági és társadalomtudományi tanulmányokat végzett. 1956-tól a leuveni magyar egyetemisták Mindszenty kollégiumának igazgatója volt. Ettől kezdve élete fő feladatának tekintette az aránylag népes belgiumi magyar egyetemista kolónia lelki gondozását. Ezt a munkáját folytatta akkor is, amikor 1962-ben közgazdaságtant és magyar irodalmat kezdett tanítani a Leuveni Katolikus Egyetemen. 1963-ban megalapította és vezette a Közép-európai Kutatóintézetet, és annak folyóiratát, a Documentation sur l’Europe Centrale-t. Intézetéből számos nemzetközileg is ismert tanár és szakember került ki. Az évek múltán nem hiányoztak a tudományos és nevelői munkásságát elismerő külső jelek sem: a Társadalomtudományok Pápai Tanácsának tagjává nevezték ki annak alapításakor; a belga királyi Lipót-rend lovagja, és megkapta a Belgium bárója címet is. Mo.-on a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével és kevéssel halála előtt Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Halála előtt a Kollégiumot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem használatára bocsátotta. Sírja a Leuven közelében fekvő Heeverlee jezsuita sírboltjában van.

M: Menselijke Verhoudingen. Bussum, 1957; Holland–magyar, magyar–holland szótár. Leuven, 1957; Structure de la langue hongroise. Louvain, 1966; Economie en welvaart van Hongarije. Antwerpen, 1967; Hedendagse hongaarse poezie. Leuven, 1967; Cours de Hongrois. Louvain-la-Neuve, 1967; Origine et structure de la langue hongroise. Louvain, 1969; Gazdaság és erkölcs. Bp., 1993, 1995; Az Egyház szociális tanítása. Bp., 1997; Elindultam szép hazámbul. MJV I. 290–8; A tarisznyás. Bp., 1998; Magyar diákok a Leuveni Katolikus Egyetemen (1532–2000). Bp., 2000; Tallózás a magyar költészetben. Bp., 2003. Ir: MJTN 159. MKL IX. 410–1; 423–4; Borbándi 264; Nemesszeghy E.: Dr. Muzslay István SJ. MJK 11; Sasvári Á.: A jezsuita közgazdászprofesszor. ProvH 42. (1996. február–március) 14–6; Elmer I.: Muzslay István. Új Ember 48. (1992) 23, 7; P. Muzslay István (1923. 01. 09. – 2007. 05. 14.) ProvH 102. 26–30; MJN 214–5.született: 1923-01-9, Bajótbelépés: 1942-08-14, Bpfogadalom: 1976-02-2, München, 4 fog. prof.papszentelés: 1951-08-22, Maastrichtmeghalt: 2007-05-14, Leuvenbeszélt nyelvek: magyar