Nagy János

1701. nov. 2. Felsőszeli. Nyelv: magyar. SJ 1721. okt. 17. Trencsén. Psz. 1734. F. 1739. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1768. júl. 18. Buda.

Felsőszelin született, Pozsonyból lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Kassán 1724–6-ban bölcseletet tanult, majd négy évig a középiskolában tanított. 1731-től három évig Nagyszombatban és a negyedik évben Kassán tanult teológiát. 1734-ben szentelték pappá. 1735-ben Sárospatakon grammatikát tanított, majd Besztercebányán elvégezte a harmadik próbaévet. 1737–41 között Kolozsváron bölcseletet, 1742-ben Kassán kontroverziát tanított. Onnan Egerbe került, ahol egy évig házgondnok, három évig a felsőbb tanulmányok főnöke és a kánonjog tanára volt. 1747-ben Varasdon lett házfőnök, de egy év után a kalocsai érsek teológusaként Pozsonyban lakott, utána 1759-ig könyvcenzor volt. Ezt követően újra Esztergomban lett házfőnök és plébános. 1761–2-ben ugyanezeket a feladatokat látta el Székelyudvarhelyen. 1763-ban Kolozsváron volt lelkipásztor. 1764-ben Budára került házi lelkiatyának. Ott halt meg 1768-ban. Két írása Kassán jelent meg.

M: Diadema triumphale. Kassa, 1729; Spes illustres Suadae Cassoviensis. Kassa, 1730. Ir: Nom II. 1074–5; Pe 752; So V. 1541; St 242; Szi IX. 629; Nagy János (1701–1769). KJKT 72; Nagy János. A magyar irodalom története. II. Bp., 1964. 574.született: 1701-11-2, Felsőszelibelépés: 1721-10-17, Trencsénfogadalom: 1739-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1734-0-0meghalt: 1768-07-18, Budabeszélt nyelvek: magyar