Nemes Ödön

1926. máj. 27. Győr SJ 1944. júl. 30. Psz. 1955. jún. 19. F. 1961. aug. 15. †2011. aug. 19. Bp.

Katolikus tisztviselő család sarja, a budai ciszterci gimnázium elvégzése után 18 évesen, 1944-ben lépett be a Jézus Társaságába. 1944–46 között a zugligeti Manrézában volt novícius. 1946–49 között Szegeden filozófiát tanult, majd külföldre távozott, a japán misszióba kérte magát. Döntésében befolyásolta, hogy a ledobott két atombomba hatalmas szenvedést okozott ennek a népnek. Ő volt az első magyar jezsuita, aki közvetlenül Japánba ment, nem Kínából került az országba. 1949–52 között Jokoszukában japán nyelvet tanult, majd mellette a második évben a kollégiumban angol nyelvet tanított. 1952–56 között Torontóban végezte el a teológiát, 1955-ben pappá szentelték. Itt is szoros kapcsolatban állt a helyi japán közösséggel, majd egy év USA-beli tartózkodás után visszatért Japánba: 1957–61 között Kóbéban angol nyelvet tanított, a Mária-kongregáció vezetője volt. 1961-ben átkerült a japán jezsuita provincia kötelékébe. 1961–68 között a Jokohama közelében lévő Eikó Gakuen középiskolában volt angoltanár. 1968–72 között a japán jezsuita skolasztikátus rektoraként tevékenykedett Tokióban. 1972–77 között a kamakurai lelkigyakorlatos házban, majd 1977–82 között a tokiói skolasztikátusban tartott lelkigyakorlatokat. 1983-ban a tokiói Komaba városrészben fekvő jezsuita rendház elöljárója volt. 1984-től a tokiói szegények között végzett szociális munkát. 1993-ban hazatért Magyarországra, de előbb három évig a gyulafehérvári szemináriumban volt spirituális, majd 1996–2002 között a budapesti Sodrás utcai rendház elöljárói tisztségét viselte és a tartományfőnök segítője (socius) volt, utána 2011-ben bekövetkezett haláláig lelki vezetéssel és lelkigyakorlatok adásával foglalkozott.

M: Cukaaru tame ni. (Nyolcnapos lelkigyakorlat szerzetes elöljárók számára, és előadások szerzeteseket képzők számára.) Tokió, 1970; Szeisho to Vatasitacsi. I–III. (Lukács evangélium magyarázata három kötetben.) Tokió, 1972; Reitekisido no tame no workbook. (Lelki vezetők számára tartott műhelyek és gyakorlatok.) Tokió, 1977; Vatsi no rekisi o kanszo suru. (Élettörténetemet szemlélve.) Tokió, 1980; Sakai no tadanaka de misza o ikiru. (A szentmise megélése a szociális valóságokban.) Tokió, 1987; Siavase na kekkom e no micsi. (Boldog házasság felé vezető út.) Tokió, 1987; Dai jon kjorei ni motozuku jokakan no mokuso. (A XXXII. általános rendgyűlés négy határozatán alapuló nyolcnapos lelkigyakorlat jezsuiták számára.) Tokió, 1991; Hogyan születik, nevelkedik és dolgozik egy japán misszionárius? MJV I. 304–26; Seikacu kara inoru. I–V. (Az életből imádkozva. A mindennapok lelkigyakorlata öt kötetben.) Tokió, 1994; Ima és élet. I–V. Bp., 2002–5; Párbeszélgetés. Kapcsolatépítő munkafüzet jegyes- és házaspároknak. Tokió, 2009. Ir: Bereczki Sz.: Beszélgetés Nemes Ödön jezsuitával. ProvH 44. (1996. június–július) 15–7; Vámos P.: „A Názáreti Jézus követése valóban boldoggá tudott tenni.” KKÖ 211–30; Nemesszeghy E.: P. Nemes Ödön SJ. Jezsuiták küldetése 12; Miklósházy 60–1; Mijaszaka Kenicsi megemlékezése Nemes Ödön atya temetésén. ProvH (2011. október) 13–4.született: 1926-05-27, Győrbelépés: 1944-07-30fogadalom: 1961-08-15papszentelés: 1955-06-19meghalt: 2011-08-19, Bp