Nemeshegyi Péter

1923. jan. 27. Bp. SJ 1944. okt. 3. Psz. 1952. júl. 12. F. 1962. febr. 2.

Belépése előtt közgazdaságtant tanult a bp.-i tudományegyetemen, majd pénzügyi vonalon dolgozott. A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust. 1946–9 között Szegeden a jezsuita főiskolán filozófiát tanult, 1949-ben, továbbképzése érdekében, a többi jezsuita kispappal együtt neki is el kellett hagynia Mo.-ot. A terciát 1953–4-ben végezte a walesi Saint Beuno’s kollégiumban. Rendje Rómába küldte, ahol a Gergely Egyetemen teológiát tanult, és 1956-ban teológiai doktorátust szerzett. Rendje még abban az évben Japánba küldte, ahol 1993-ig a Sophia Egyetem teológiai karán tanított, és több ízben a teológiai kar dékánjaként működött. 1962-ben átírták a japán provinciába. Gazdag teológiai munkát végzett magyar, japán, angol és német nyelven, előadásokat és lelkigyakorlatokat tartott Japán-szerte. A Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt 1969-től 1974-ig. 1993-ban rendje Mo.-ra küldte, ahol tanárként oktat, és lelkipásztori munkát végez.

M: La Paternité de Dieu chez Origène. Tournai, 1960; Ambrosius: Hiszeki. Tokió, 1963; Augustinus: Katorikku kjókai no dotoku. Tokió, 1963; Possidius: Szei Augusztinusz ni sogai. Tokió, 1963; Augustinus: Osie no tehodoki. Tokió, 1964; Cyprianus: Idainaru nintai, sokanso. Tokió, 1965; Leo: Kriszutu no simpi. Tokió, 1965; Kami no megumi no singaku. Tokió, 1965; Csidzso ni heiva o-Johannes XXIII. no micsi. Tokió, 1966; Su no banszan. Tokió, 1968; Kami jori Kami he. Tokió, 1968; Csicsi to ko to Szeirei. Tokió, 1970. 2. kiadás: Tokió, 1976. A Commentary to the New Japanese Catechism. Tokió, 1972; Jeszu o aogu. Tokió, 1972; Himavari. Tokió, 1972; Heiva no fukuin o cugeru. Tokió, 1973; A Szentháromság. Róma, 1974; Az Eucharistia. Róma, 1975; Juki no hana. Tokió, 1975; Tampopo. Tokió, 1976; Istentől Istenhez. Eisenstadt, 1976. 2. kiadás: Szeged, 1993. Kirisutokvo to vanani ka. Tokió, 1977; Jagurumaszó. Tokió, 1977; Hotaru. Tokió, 1979; Isten népének szolgái. Róma, 1980. 2. kiadás: Szeged, 1994; Kiriszutokjó nyúmon. Tokió, 1980; Jó az Isten. Róma, 1981. 2. kiadás: Bp., 1994; The Meaning of Christianity. New York, 1982; Hibari. Tokió, 1983; Dó szureba siavasze ni. Tokió, 1983; Ginnan. Tokió, 1987; Kanasimi. Tokió, 1987; Ai to inocsi. I–IV. Nagaszaki, 1987–93; Pepi no szeisun monogatori. Tokió, 1989; Nidzsi. Tokió, 1993; Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Az Eucharisztia teológiája. Szeged, 1994; Szeretet az Isten. Szeged, 1994; Keresztény humanizmus – mi az? Bp., 1994; Ermi furulyája. Kecskemét, 1995; Mit mond nekünk a II. vatikáni zsinat? Kecskemét, 1996; Isten, ember, világ. Zsámbék, 1996; Mi is az imádkozni? Kecskemét, 1997; Pipacsok dalolnak. Kecskemét–Bp., 2003; Krisztusi emberiesség. Kecskemét, 2004; A szerzetesség teológiája. Kecskemét, 2005; Hogyan lehetünk boldogok? Jézus nyolc mondása a boldogságról. Kecskemét, 2005; Jézus és… Kecskemét, 2007; A jóság íze. Vác, 2008; Fecskeszemmel. Bp., 2009; Ieszu to […] Tokió, 2009; John Henry Newman vándorútja. Tokió, 2010; Mozart. Isten szeretetének muzsikusa. Bp., 2012; „Megesett rajtuk a szíve”. A Jézus Szíve-tisztelet alapjai a Szentírás. Bp., 2012; Számadás a reményről. Bp., 2013; Istenkereső ember, emberkereső Isten. Bp., 2013; A szeretet útja. Bp., 2013; Isten éltető jóságában. Találkozás a jezsuita lelkiség gyökereivel. Bp., 2014; Ir: MJTN 164; MKL IX. 655; Lelóczky Gy.: Magyar teológus Japánban. Szolgálat 33. (1977. húsvét) 86–90; Borbándi 508; Bemutatkozás gyanánt. ProvH 23–24. (1993. július–augusztus) 20–1; Kiss H.: Egy Kelet(ebb)ről jött ember. Új Ember 1993. július 18. 6; Jézus társaként a nagyvilágban. MJV II. 187–221; Bereczki Sz.: Mire jó nekünk Japán? Nemeshegyi Péter. ProvH 44. (1996. június–július) 17–8; Nemesszeghy E.: Dr. Nemeshegyi Péter SJ. Jezsuiták küldetése 13; KKÖ 231–67; Gyökér és gyümölcs. Nemeshegyi Péter köszöntése. Zsámbék, 1998; Vissza a gyökerekhez. Bp., 2002; Madarász: Nemeshegyi Péter. Magyar Felsőoktatás 10. (2002) 41–51; Szatlóczkyné Gajdóczki Zs.: Csillagtól vezérelve. Nemeshegyi Péter jezsuita teológus nyolcvanéves. Heti Válasz III. (2003. január 31.) 5, 40–1; 80 éves Nemeshegyi Péter jezsuita. Magyar Kurír 93. (2003. február 4.–2003. február 14.) 5, 12; Tóth S.: Nemeshegyi Péter köszöntése. Új Ember 59. (2003. február 16.) 7, 16; Szabó F.: „Nem is olyan rossz foglalkozás a papság”. Köszöntjük a nyolcvanéves Nemeshegyi Péter atyát. Új Ember Magazin. 4. (2003. február) 2; Köszöntjük a 80 éves P. Nemeshegyi Péter SJ atyát. Arany – Ezüst 12. (2003. húsvét) 1, 15–6; Bodnár D.: A Vigilia beszélgetése Nemeshegyi Péterrel. Vigilia 68. (2003. április) 4, 300–7, 68. (2003. május) 5, 382–6; Nemeshegyi Péter. Magyar jezsuiták Japánban. ProvH 103. (2007. július–augusztus–szeptember) 28–9; A jóság íze. Nemeshegyi Péter 85. születésnapjára. Vác, 2008; Hazavár az Isten. Nemeshegyi Péterrel beszélget Marton Árpád. Bp., 2008; MJN 218–20; Nemeshegyi P.: Hogyan és miért lettem jezsuita? ProvH (2012. augusztus) 5–7; Nemeshegyi Péter. ProvH (2012. szeptember) 8–9.született: 1923-01-27, Bpbelépés: 1944-10-3fogadalom: 1962-02-2papszentelés: 1952-07-12meghalt: 2020-06-13, Budapest