Nemesszeghy Ervin

1929. aug. 29. Pécs. Nyelv: magyar. SJ 1948. aug. 14. Bp. Psz. 1959. júl. 31. F. 1965. aug. 15. 4 fog. prof. 1986–90 tartományfőnök, II. szekció; 1990–96, 2002–5 tartományfőnök.

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, majd Szegedről az ÁVO-sok „kényszer-tartózkodási helyre” vitték. 1950–2 között a szegedi szemináriumban tanult, a következő két évben a debreceni egyetemen matematika–fizika szakos hallgató volt, majd 1954–6 között a bp.-i egyetemen orvosi tanulmányokat folytatott. 1956-ban elhagyta Mo.-ot, hogy jezsuita hivatását gyakorolni tudja. 1957–60 között Chipping Nortonban tanulta a teológiát. 1961-ben a terciát St. Andräban végezte. 1962–6 között az oxfordi egyetemen tanult, ahol doktorált. 1967–70 között Heythropban, majd Chipping Nortonban filozófiát és szimbolikus logikát tanított. 1971–8 között Londonban volt filozófiaprofesszor, közben az emigráns magyarok között végzett lelkipásztori munkát. 1979-ben Torontóba küldték az újonnan megnyitott noviciátusba novíciusmesternek, közben a kanadai magyar jezsuiták elöljárója, és 1986–90 között a II. szekció viceprovinciálisa volt. 1990-ben hazatért Mo.-ra, ahol 1990–6 között az egyesített magyar provincia első tartományfőnöke lett. 1996–9 között a miskolci jezsuita gimnázium igazgatója volt. 1999–2002 között a dobogókői lelkigyakorlatos házban tartott lelkigyakorlatokat. 2002–5 között újból tartományfőnökként irányította a magyar provinciát. 2005–12 között a püspökszentlászlói Életrendezés Házát vezette és lelkigyakorlatokat adott. Jelenleg a Sodrás utcai rendház lakója.

M: Studies in electric and nuclean magnetism at low temperatures. Oxford, 1963; On the notion of negation in certain non-classical propositional logics. London, 1970; Theology of Evolution. (John Russell-lel közösen.) London, 1971; Krisztus teste szentelj meg. Toronto, 1981; Az anyagi világ. Róma, 1992; Jezsuiták küldetése. Kecskemét, 1998; Hit, vallás, kultúra. Kecskemét, 1999; A világ bármely táján […] MJV I. 55–87. Visszaemlékezés a tartományfőnöki éveimre. MJV IV. 8–42. Ir: Pálos 183; MJTN 164; MKL IX. 661; P. I.: Nincs jogunk az elkeseredésre. Új Néplap 1991. augusztus 13. 5; Kő A.: Az igazi szeretet visszahúzodó. Interjú a magyar jezsuita rendtartomány főnökével. Új Magyarország 5. (1995) 301, 1, 5; Hartai É.: „Hitet senkinek sem tudok adni”. Beszélgetés Nemesszeghy Ervinnel, a leköszönő jezsuita tartományfőnökkel – hitről, egyházról és a jezsuitákról. Távlatok 28. (1996) 174–83; Új jezsuita tartományfőnök. Új Ember 2002. április 19. 4; Nemesszeghy Ervin az új jezsuita tartományfőnök. Magyar Kurír 2002. április 10.; Új jezsuita tartományfőnök. Új Ember 58. (2002. április 19.) 4; Simon Gy. F.: Jézus és a jezsuiták társaságában. Keresztény Élet 2002. április 21. 3; Borovi 103–6; MJN 221–2.született: 1929-08-29, Pécsbelépés: 1948-08-14, Bpfogadalom: 1965-08-15, 4 fog. prof.papszentelés: 1959-07-31meghalt: 2018-09-25, Budapestbeszélt nyelvek: magyar