Németh József I.

1902. május 15. Szentivánfa. SJ 1921. aug. 15. Psz. 1932. jún. 2. F. 1936. febr. 2. †1968. ápr. 28. Lotung.

A kőszegi bencés gimnáziumban érettségizett, utána belépett a Társaságba. A noviciátust Érden végezte. 1922–6 között Szegeden filozófiát hallgatott. 1926 szeptemberében a kínai misszióba utazott a magyar jezsuita misszionáriusok első csoportjával. Tiencsinben tanulta a kínai nyelvet egy évig, majd Sien-Hszienbe került magiszternek. Zikavejben végezte a teológiát, a grádusvizsgán megbukott, de megkapta a licenciátust. 1934-ben a tamingi francia jezsuita középiskola prefektusa és misszióprokurátor volt. 1935-ben Vuhuban végezte a terciát. 1936-tól tamingi rektor volt, egyúttal tamingi esperes és a vikárius delegátusa. P. Szarvassal együtt megalapította a Szent Lajos Kisszemináriumot. 1937–45 között Taming japán megszállás alatt állt. A japán kivonulás után Hszucsouba, a kanadai jezsuiták missziójába került, majd Tangsanban volt házfőnök, 1948-tól a pekingi szemináriumban spirituális. 1950-ben el kellett hagynia Kínát, Manilában lett sprituális a kínai szemináriumban. 1952-től Tajvanon működött. 1953–8 között a kínai–magyar szótáron dolgozott, majd Tajcsungban tanított haláláig.

Ir: MKL IX. 684; MJTN 165–166; Vajda T.: P. Németh József SJ (1902–1968) Anima Una XI. 2. (1968. június) 1–4; Lischerong G.: P. Németh József SJ (1902–1968) Anima Una XI. 2. (1968. június) 6; Uő: Németh Józsefről. Levél Barátomnak 1968. július 18. 4; Vajda T.: P. Németh József SJ. 1902–1968. FMJ 17. (1968. október) 5–6.született: 1902-05-15, Szentivánfabelépés: 1921-08-15fogadalom: 1936-02-2papszentelés: 1932-06-2meghalt: 1968-04-28, Lotung