Novoselich Josip

1694. febr. 14. Varasd. Nyelv: horvát. SJ 1709. okt. 28. Bécs. Psz. 1722. Nagyszombat. F. 1729. aug. 15. 4 fog. prof. Zágráb. †1752. dec. 5. Zágráb.

Varasdon született, onnan lépett be Bécsben a Társaságba. A próbaidő után Grazban végezte a tanárképzőt, és folytatta a bölcseleti tanulmányokkal. 1716-tól egy-egy évig Varasdon, Zágrábban, Kőszegen és Pécsett tanított középiskolában. 1720–3 között Nagyszombatban végezte a teológiát. Ott szentelték pappá 1722-ben. 1724-ben Judenburgban volt harmadik probációban. 1725-től Zágrábban egy-egy évig retorikát és bölcseletet tanított. Utána egy évig betegeskedett. 1728–9-ben könyvtárosként, 1730-ban hitszónokként működött. 1731–9 között szülővárosában volt hitszónok. 1740-től haláláig betegsége mellett könnyebb közösségi feladatokat látott el.

M: Panegyricus D. Ignatio patriarchae. Nagyszombat, 1723. Ir: Nom. II. 1104; So V. 1831; St 246; Szi IX. 1128.született: 1694-02-14, Varasdbelépés: 1709-10-28, Bécsfogadalom: 1729-08-15, Zágráb, 4 fog. prof.papszentelés: 1722-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1752-12-5, Zágrábbeszélt nyelvek: horvát